Finanční analýza podniku EKOMET-KUPREX, spol. s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza podniku EKOMET-KUPREX, spol. s.r.o.

Show full item record

No preview available
Title: Finanční analýza podniku EKOMET-KUPREX, spol. s.r.o.
Author: Kardošová, Lenka
Advisor: Knápková, Adriana
Abstract: Zmyslom mojej bakalárskej práce bolo zhodnotiť finančnú situáciu v spoločnosti EKOMET-KUPREX, spol. s r. o.. Pri vypracovávaní som vychádzala zo zadania a z potrieb firmy. V samotnej práci som sa zaoberala základnou finančnou analýzou s následným zrovnaním s niektorými priemernými hodnotami odvetvia výroby kovodelných výrobkov. Teoretická časť poskytuje metodické východiská pre analýzu jednotlivých ukazovateľov, ktorých hodnoty vychádzajú zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Pre posúdenie finančnej situácie modeluje len tie finančné ukazovatele, ktoré som v svoje bakalárskej práci použila. V praktickej časti som hodnotila jednotlivé ukazovatele, ktoré som rozdelila do niekoľkých skupín podľa spôsobu hodnotenia finančnej situácie a ich hodnoty som porovnala s priemermi v podnikoch s rovnakým oborom podnikania. V závere svojej práce som celkovo zhodnotila, ako si podnik Ekomet-Kuprex, spol. s r. o. stojí po finančnej situácii a navrhla som mu odporučenia pre zlepšenie finančnej situácie.
URI: http://hdl.handle.net/10563/35909
Date: 2005-03-14
Availability: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.05.2015
Department: Ústav financí a účetnictví
Discipline: Management a ekonomika
Grade for thesis and defense: C 1093


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account