Projekt rozšíření nabídky služeb stavební firmy Miloslav Pokorný-DASS Lesná

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt rozšíření nabídky služeb stavební firmy Miloslav Pokorný-DASS Lesná

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava cs
dc.contributor.author Šrámek, Jan cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:24:00Z
dc.date.available 2010-07-15T03:24:00Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3594
dc.description.abstract Ve své diplomové práci jsem se věnoval zpracování projektu rozšíření nabídky služeb stavební společnosti Miloslav Pokorný-DASS Lesná. V první části jsem se na základě dostupné literatury věnoval zejména teoretickým východiskům pro rozšíření nabídky služeb, v praktické části jsem analyzoval současně poskytované služby společnosti DASS Lesná, provedl marketingový průzkum a na základě jeho výsledků nalezl službu, o kterou zákazníci jeví zájem a firma ji dosud neposkytuje. Díky těmto analýzám byl následně vytvořen projekt vedoucí k zavedení této služby do portfolia firmy. cs
dc.format 98 s., 11 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1490934 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject analýza služeb cs
dc.subject reklamní kampaň cs
dc.subject marketing plan en
dc.subject marketing research en
dc.subject service analysis en
dc.subject advertising campaign en
dc.title Projekt rozšíření nabídky služeb stavební firmy Miloslav Pokorný-DASS Lesná cs
dc.title.alternative The project focusing on the extension of the building company Miloslav Pokorný-DASS Lesná en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kavan, Petr cs
dc.date.accepted 2007-06-07 cs
dc.description.abstract-translated In my dissertation I dealed with the project processing to extend the service supply of the building company Miloslav Pokorný-DASS Lesná. In the first part based on available literature i applied myself especially to the theoretical resources for extension of service Orfee, in the practical part I analysed the services of the company DASS Lesná that are offered currently, I carried out the marketing research and on its base I found a service that the customers are interested in and that is not provided by the company yet. Thanks to these analyses a project has been created consecutively, which resulted in application of this service into the porfolio of the company. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6516
dc.date.assigned 2007-03-09 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šrámek_2007_dp.pdfBlocked 1.421Mb PDF View/Open
šrámek_2007_vp.doc 1.136Mb Microsoft Word View/Open
šrámek_2007_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account