Projekt aplikace rovných příležitostí pro muže a ženy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt aplikace rovných příležitostí pro muže a ženy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuláštík, Milan
dc.contributor.author Sedlářová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:24:12Z
dc.date.available 2010-07-15T03:24:12Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3595
dc.description.abstract ABSTRAKT Tato práce se zabývá postavením žen a mužů v současném světě a především na trhu práce. V teoretické části je vysvětleno, jak nerovnost na trhu práce vzniká působením genderových stereotypů a jak jsou tyto stereotypy vytvářeny. Dále jsou vyjmenovány nejčastější formy diskriminace žen a popsán management diverzity jako nástroj, kterým se společnost s nerovnostmi vyrovnává. V praktické části jsme se pokusili zjistit, jak na genderové nerov-nosti nahlíží Evropská unie a stát. To má přímý vliv na aplikaci projektů rovných příležitostí do firem. Zjistili jsme jaká je situace v oblasti bankovnictví a nakonec navrhli projekt rov-ných příležitostí pro muže a ženy pro konkrétní banku. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 777112 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Klíčová slova: gender cs
dc.subject diverzita cs
dc.subject muž cs
dc.subject rovné příležitosti cs
dc.subject žena cs
dc.subject Keywords: gender en
dc.subject diversity en
dc.subject men en
dc.subject equal opportunities en
dc.subject women en
dc.title Projekt aplikace rovných příležitostí pro muže a ženy cs
dc.title.alternative Project of application of equal opportunities for men and women en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nečas, Igor
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated ABSTRACT This work deals with position of women and men in the society and primarily on the labour market. We explain in the theoretical part how is the inequality on the labour market pro-duced by gender sterotypization and how are these stereotypes estabilished. We enumerate the most offen form of gender diskrimination and describe management of diversity as a form how the society competes with gender inequalities. In the practical part we describe what is the point of view of Europen Union and Czech Republic. This influences directly the implication of equal opportunities to companies. We found out what is the situation in fi-nancial sector like. Finally we suggest the project of application of equal opportunies for a concrete bank. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6409
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sedlářová_2007_dp.pdfBlocked 758.8Kb PDF View/Open
sedlářová_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
sedlářová_2007_op.tif 148.6Kb TIFF image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account