Studium změn jakosti sterilovaných tavených sýrů během skladování

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Studium změn jakosti sterilovaných tavených sýrů během skladování

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Studium změn jakosti sterilovaných tavených sýrů během skladování
Autor: Vlčková, Olga
Vedoucí: Buňka, František
Abstrakt: Tato diplomová práce zkoumá změny u sterilovaných tavených sýrů v průběhu 12 měsíců při třech různých skladovacích teplotách (6°C; 23°C a 40°C). Byly sledovány dvě řady sterilovaných tavených sýrů. Bylo provedeno mikrobiologické, chemické a senzorické hodnocení. Mikrobiologické analýzy zahrnovaly stanovení celkového počtu mikroorganizmů, koli-formních mikroorganizmů, kvasinek a plísní. Chemická analýza byla zaměřena na stanovení obsahu aminokyselin a amoniaku, jejichž obsah se během skladování významně měnil. Obsah aminokyselin klesal jak s teplotou tak s dobou skladování. Ze zhodnocení sterilovaných tavených sýrů bylo patrné, že se zvyšujícím se časem a vyšší teplotou skladování se zhoršuje senzorická kvalita u vzhledu a barvy, chutě a vůně.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3596
Datum: 2007-05-31
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav potravinářského inženýrství
Studijní obor: Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 5219


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vlčková_2007_dp.pdf 894.2Kb PDF Zobrazit/otevřít
vlčková_2007_vp.doc 31Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
vlčková_2007_op.doc 31Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet