Optimalizace systému managementu jakosti v podniku Terastav, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace systému managementu jakosti v podniku Terastav, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Kovářík, Martin
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:31:32Z
dc.date.available 2016-06-06T08:31:32Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35980
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se budu zabývat problematikou systému managementu jakosti, která je obsahem teoretické části společně s možností zvýšení konkurenceschopnosti podniku. V analytické části se práce zabývá představením analyzované společnosti společně s analýzou současného stavu řízení jakosti. Hlavní část analytické části tvoří Příručka jakosti. Podnik však nemá vytvořenu vlastní Příručku jakosti, a proto použiji obecný model Příručky jakost, pomocí kterého budu analyzovat vnitropodnikové záležitosti společnosti Terastav, s.r.o. V této Příručce jakosti se budu opírat o všech pět jejích kapitol, které budou popisovat reálný stav systému managementu jakosti ve firmě. Na základě této analýzy navrhnu podniku doporučení, týkající se zkvalitnění systému managementu jakosti včetně doporučení pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Terastav, s.r.o., která se nachází v oblasti velké konkurence ze strany stavebních firem.V závěru bakalářské práce je uvedena možnost pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Terastav, s.r.o., která může být velmi užitečným nástrojem systému managementu jakosti. Jedná se o doporučení pro vytvoření webové prezentace firmy.
dc.format 88 s., 1 s. obr. příloh.
dc.format.extent 677584
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Systém managementu kvality cs
dc.subject Příručka jakosti cs
dc.subject Jakost cs
dc.subject Totální management kvality cs
dc.subject Mezinárodní organizace pro standardizaci cs
dc.subject Malé a střední podniky cs
dc.subject Dokumentace systému managementu kvality cs
dc.subject WWW stránky cs
dc.subject Analýza cs
dc.subject Quality management system en
dc.subject Handbook of quality en
dc.subject Quality en
dc.subject Total quality management en
dc.subject International Organization for Standartizition en
dc.subject Small and intermediate business en
dc.subject Documentation of quality management system en
dc.subject WWW sites en
dc.subject Analysis en
dc.title Optimalizace systému managementu jakosti v podniku Terastav, s.r.o.
dc.title.alternative The optimalization of quality management system in company Terastav, Ltd
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kuběna, Jiří
dc.date.accepted 2005-06-14
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I will dead with the problems of quality management system, which is the paper contains two parts. Theoretical describing possibilities of increase competition capabilities, and analytical which deals with introduction of company analysis together with analysis of present status quality procedure. The main part of the analytical creates the handbook of quality. The company hasn´t created its own handbook yet, and I use the universal model of handbook of quality, which helps to analyse corporate affairs of Terastav Ltd. In that handbook of quality I will bear on all five of its chapters, which describe present status of quality management system in this company. On footing of this analysis I will propose a references to the company, relevant to the improvement of quality management system together with references for increasing competition capabilities of Terastav Ltd., which experiences intense competition from a party of building companies. In the end of my bachelor dissertation I will mention a possibility for increase of competition capabilities of Terastav Ltd., which could be a very useful instrument of quality management system. It can serve a basis for the web presentation of company.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1181
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account