Analýza konkurenceschopnosti firmy Vetropack Moravia Glass, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti firmy Vetropack Moravia Glass, a.s.

Show full item record

No preview available
Title: Analýza konkurenceschopnosti firmy Vetropack Moravia Glass, a.s.
Author: Urbanová, Miriam
Advisor: Němec, Dobroslav
Abstract: Abstrakt Tématem mé bakalářské práce je Analýza konkurenceschopnosti firmy Vetropack Moravia Glass, a.s v Kyjově. Prvním krokem při zpracování této práce bylo získání co největšího souhrnu informací, potřebných pro zpracování analýzy konkurenceschopnosti této firmy. Analýza konkurenceschopnosti uváděné firmy je pak zpracována za pomocí současných moderních přístupů jakými jsou: Porterova analýza pěti konkurenčních sil, BCG analýza, SWOT analýza a další. Součástí této práce je i průzkum trhu, rozbor výrobkového sortimentu a zhodnocení ekonomických výsledků dosahovaných analyzovanou firmou. Na základě hlavních nedostatků zjištěných analýzou jsem v závěru práce navrhla opatření pro zlepšení konkurenceschopnosti této firmy na trhu, které by mohl detailně řešit podrobný projekt, který by na moji bakalářskou práci navazoval. Datem 1. 5. 2004 vstoupila ČR do společenství států Evropské unie. Tím je i firma Vetropack Moravia Glass, a.s. vystavena zvýšenému konkurenčnímu tlaku, zároveň se jí však bez omezení otevírá velký evropský trh. Aby firma využila nových možností a obstála v evropské konkurenci, bude pro ni nezbytné analýzu konkurenceschopnosti pravidelně aktualizovat a vyvozovat z ní patřičné závěry. Jedině při takovémto přístupu bude firma připravena aktivně reagovat na neustálé změny na trhu s cílem udržení jejího pozitivního trendu vývoje.
URI: http://hdl.handle.net/10563/35990
Date: 2005-03-14
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
Discipline: Management a ekonomika
Grade for thesis and defense: A 1194


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account