Projekt tvorby systému hodnocení a výběru dodavatelů ve společnosti OBZOR, výrobní družstvo Zlín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt tvorby systému hodnocení a výběru dodavatelů ve společnosti OBZOR, výrobní družstvo Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macurová, Lucie
dc.contributor.author Břeha, Pavel
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:31:34Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:27Z
dc.date.issued 2005-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35996
dc.description.abstract Ve své diplomové práci jsem se zabýval řešením problematiky hodnocení a výběru dodavatelů ve výrobním družstvu OBZOR Zlín. Diplomová práce v teoretické části objasňuje obecnou charakteristiku hodnocení a metod volby dodavatelů. V analytické části jsem zpracoval analýzu současné situace výběru dodavatelů v tomto družstvu. Na základě těchto výsledků jsem se pokusil optimalizovat současný systém hodnocení a výběru dodavatelů a navrhnout případná zlepšení a doporučení pro efektivnější systém tohoto hodnocení v rámci výrobního družstva OBZOR Zlín, který by vedl ke zlepšení současného stavu posuzování dodavatelů a tím i k upevnění postavení družstva na trhu.
dc.format 86 s.
dc.format.extent 12063146
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 13.05.2007
dc.subject hodnocení dodavatele cs
dc.subject metody hodnceni dodavatelů cs
dc.subject určení nových kritérií cs
dc.subject postupný rozvrh vah cs
dc.subject nový systém hodnocení dodavatele cs
dc.subject kategorie dodavatelů cs
dc.subject evaluation and selection of suppliers en
dc.subject definition of a new criterias en
dc.subject step by step plan of lever en
dc.subject a new system of evaluation and selection of suppliers en
dc.subject category of suppliers en
dc.title Projekt tvorby systému hodnocení a výběru dodavatelů ve společnosti OBZOR, výrobní družstvo Zlín
dc.title.alternative Creation of evaluation system suppliers' selection project in the OBZOR company, producer cooperative Zlín
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pekař, Augustýn
dc.date.accepted 2005-06-06
dc.description.abstract-translated The main aim of my Master thesis was to solve the problem of evaluation and selection of suppliers in the producer cooperative OBZOR, Zlín. In its theoretical part my Master thesis highlights general characteristics of the evaluation and the methods of suppliers’ selection. In the practical part I worked out the analysis of the current situation in suppliers’ evaluation in the producer cooperative. On the basis of these results I tried to make optimal the current system of evaluation and selection of suppliers and to suggest potential improvement and recommendations of more effective system of assessment in the producer cooperative OBZOR Zlín, which would lead to the improvement of the present situation in suppliers’s assessment and thus strengthen the position of the producer cooperative in the market.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1203
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-13


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account