Projekt hodnocení kritických faktorů úspěšnosti divize dopravy a zasilatelství společnosti Bolloré

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt hodnocení kritických faktorů úspěšnosti divize dopravy a zasilatelství společnosti Bolloré

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hromková, Ludmila
dc.contributor.author Chytilová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:31:34Z
dc.date.available 2016-06-06T08:31:34Z
dc.date.issued 2005-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36000
dc.description.abstract Metoda kritických faktorů úspěchu je vyjádřením klíčových oblastí činnosti organizace a definuje ty trvalé aktivity, které musí organizace vykonávat v průběhu času, aby splnila své poslání. Každá organizace má své poslání, které popisuje proč existuje a kam má v úmyslu dojít. Organizace musí zvládnout klíčové oblasti tak, aby dosáhla svého poslání. Tyto klíčové oblasti mohou být definovány jako kritické faktory úspěchu organizace. V této diplomové práci se pokusím hodnotit kritické faktory úspěchu divize dopravy a zasilatelství společnosti Bolloré, SDV Logistique. Pro hodnocení kritických faktorů úspěchu jsem zvolila metodu benchmarkingu, která je systematickým procesem zaměřující se na porovnání vlastní výkonnosti se špičkovými společnostmi a organizacemi.
dc.format 75 s., 3 s. obr. příloh
dc.format.extent 407107
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Kritické faktory úspěchu cs
dc.subject benchmarking cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject doprava cs
dc.subject zasilatelství cs
dc.subject střední a východní Evropa cs
dc.subject Critical success factors en
dc.subject benchmarking en
dc.subject evaluation en
dc.subject transport en
dc.subject forwarding en
dc.subject Central and Eastern Europe en
dc.title Projekt hodnocení kritických faktorů úspěšnosti divize dopravy a zasilatelství společnosti Bolloré
dc.title.alternative Project of Evaluation of Critical Success Factors of Transport and Forwarding Division of the Company Bolloré
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tučková, Zuzana
dc.date.accepted 2005-06-07
dc.description.abstract-translated The Critical Success Factor Method identifies the key areas of performance and defines the sustaining activities that an organization must perform well over time to accomplish its mission. Every organization has a mission that describes why it exists and where it intends to go. The organization must perform well in key areas on a consistent basis to achieve the mission. These key areas can be defined as the organization’s critical success factors. In my Master thesis, I will try to evaluate the critical success factors of the transport and forwarding division of the company Bolloré, SDV Logistique Internationale. For the evaluation of the critical success factors, I chose the menchmarking method which is a systematic process which focuses on the comparison of the efficiency with top companies and organizations.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1208
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-13


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account