Projekt optimalizace procesů zákonného zdravotního pojištění dle Nařízení EU ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt optimalizace procesů zákonného zdravotního pojištění dle Nařízení EU ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hromková, Ludmila
dc.contributor.author Kovařík, Jaromír
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:31:37Z
dc.date.available 2016-06-06T08:31:37Z
dc.date.issued 2005-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36014
dc.description.abstract Česká republika se 1.5.2004 stala členským státem Evropské unie. Členství v této společnosti evropských státu s sebou přináší i změnu v zajišťování našich nároků na zdravotní péči při pobytu ve státech Evropské unie a zemích Evropského hospodářského prostoru. Do 30.4.2004 se veřejné zdravotní pojištění řídilo právními předpisy České republiky. Od vstupu České republiky do Evropské Unie se veřejné zdravotní pojištění začalo řídit i Nařízením Evropské unie, které je nadřazené českým právním předpisům. V diplomové práci budu popisovat dopady vstupu České republiky do Evropské unie na veřejné zdravotní pojištění a jak tato změna ovlivní každého občana České republiky. V projektové části popisuji procesy, které vznikly nově zavedením Nařízením Evropské unie ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR Územní pracoviště Zlín.
dc.format 84 s., 12 s. obr. příloh
dc.format.extent 1124309
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Evropská Unie cs
dc.subject Zdravotní pojištění cs
dc.subject Zdravotnictví cs
dc.subject Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR cs
dc.subject Centrum mezistátních úhrad cs
dc.subject Systém zdravotního pojištění cs
dc.subject Evropský formulář cs
dc.subject European Insurance en
dc.subject Health insurance en
dc.subject Public health en
dc.subject Vseobecna zdravotni pojistovna CR en
dc.subject Centre of interstate settlement en
dc.subject System of health insurance en
dc.subject European form en
dc.title Projekt optimalizace procesů zákonného zdravotního pojištění dle Nařízení EU ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR
dc.title.alternative Project of process optimalization of statutory health insurance according to the EU directive in Vseobecna zdravotni pojistovna CR
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pavlík, Luboš
dc.date.accepted 2005-06-08
dc.description.abstract-translated The Czech Republic entered EU on 1. 5. 2004. The membership in the community of European countries brings also the change in ensuring of our claim for the health care during the stay in the countries of European Union and in the countries of European economic area. The public health insurance conformed to the legal regulations of the Czech Republic up to 30. 4. 2004. Since the entrance of the Czech Republic to European Union, the public health insurance started to follow the directive of European Union which is superior to the Czech legal regulations. In my Master thesis, I describe the impact of the entrance of the Czech Republic to European Union concerning the public health insurance and how this change affects every citizen of the Czech Republic. In the project part, I describe the processes which occured by the implementation of the EU directive in Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR in the region of Zlín.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1229
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-13


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account