Komunikační plán pro společnost EKOLAMP s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační plán pro společnost EKOLAMP s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kocábek, Zdeněk
dc.contributor.author Novotná, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:26:41Z
dc.date.available 2010-07-15T03:26:41Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3603
dc.description.abstract Cílem této práce je navrhnout vhodný komunikační plán pro společnost EKOLAMP s.r.o. Tato společnost se zabývá sběrem, zpracováním, využitím a odstraněním elektroodpadu osvětlovacích zařízení. V teoretické části této práce, se dozvíte, z jakých částí se skládá komunikační plán. V praktické části jsou uvedeny bližší informace o společnosti. Je zde provedeno dotazníkové šetření o povědomí zákazníků v oblasti likvidace elektroodpadů. Vyhodnocení výsledků tohoto dotazníkového šetření je podkladem pro vytvoření a navržení vhodného komunikačního plánu. cs
dc.format 71 s, 9 s příloh cs
dc.format.extent 1104174 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject komunikační plán cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject graf cs
dc.subject analýza cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject osvětlovací zařízení cs
dc.subject elektroodpad cs
dc.subject média cs
dc.subject communication plan en
dc.subject questionnaire analysis en
dc.subject graph en
dc.subject analyse en
dc.subject customer en
dc.subject lighting en
dc.subject e-waste en
dc.subject media en
dc.title Komunikační plán pro společnost EKOLAMP s.r.o. cs
dc.title.alternative The communication plan of EKOLAMP plc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-23
dc.description.abstract-translated The goal of the bachelor thesis is to suggest suitable communication plan of EKOLAMP s.r.o. This company deals with collection, processing, utilization and disposal e-waste of lighting. In the theoretical part of the thesis you come to know which parts the communication plan includes. In the practical part of the thesis there are brought further details relating to the company. There is created questionnaire analysis relating to knowledge customers in the area of e-waste disposal. Results evaluation of the questionnaire analyse are foundation for creation and proposition of suitable communication plan. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4719
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
novotná_2007_bp.pdfBlocked 1.053Mb PDF View/Open
novotná_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
novotná_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account