Projekt implementace ABC modelu v závodě ve Dvorcích společnosti KVS EKODIVIZE a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt implementace ABC modelu v závodě ve Dvorcích společnosti KVS EKODIVIZE a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Janáková, Ivana
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:31:54Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:27Z
dc.date.issued 2005-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36168
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá náklady, jejich kalkulacemi a procesním řízením nákladů. Tradiční kalkulace jsou již v dnešní době nevyhovující a mají řadu nevýhod a nedostatků. Tyto nedostatky eliminuje relativně nová metoda ABC (Activity Based Costing) neboli kalkulace na základě dílčích aktivit. Poskytuje přesnější informace o nákladech a ziskovosti jednotlivých procesů, produktů,… Poskytuje informace o příčinách vzniku nákladů, kterými jsou procesy a aktivity. Práce je zaměřena na implementaci této metody ve společnosti KVS EKODIVIZE a.s., v závodě ve Dvorcích, s cílem umožnit správné plánování a řízení nákladů.
dc.format.extent 1208810
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 13.05.2010
dc.subject ABC cs
dc.subject ABM cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject náklady cs
dc.subject alokace nákladů cs
dc.subject režijní náklady cs
dc.subject evidence nákladů cs
dc.subject proces cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject ABC en
dc.subject ABM en
dc.subject Calculation en
dc.subject Costs en
dc.subject Cost allocation en
dc.subject Overheads en
dc.subject Cost records en
dc.subject Process en
dc.subject Activity en
dc.title Projekt implementace ABC modelu v závodě ve Dvorcích společnosti KVS EKODIVIZE a.s.
dc.title.alternative Project of implementation of an ABC model in enterprise in Dvorce of the company KVS EKODIVIZE a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hurta, Josef
dc.date.accepted 2005-06-07
dc.description.abstract-translated This diploma work deals with costs, their calculations and Activity-Based Cost Management. Nowadays traditional costing methods are not suitable and they have many disadvantages and shortages. These shortages are eliminated by relatively new method of ABC (Activity Based Costing). It purveys more specific information about costs and profitability of individual process, product,… It purveys information about causes of costs origin, that are processes and acitivities. The work is concentrated on implementation of this method in enterprise in Dvorce of the company KVS EKODIVIZE a.s. with the aim to allow right planning and cost management.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1421
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-13


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account