Analýza marketingového mixu ve firmě SOLAR-TECHNIK s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza marketingového mixu ve firmě SOLAR-TECHNIK s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Červenková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:31:07Z
dc.date.available 2017-05-18T23:00:21Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3618
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu, proto jsou v první části práce zpracovány teoretické podklady, které jsou zaměřeny na oblast marketingu z důrazem na podrobnější výklad jednotlivých nástrojů marketingového mixu, tj. výrobkovou, cenovou, distribuční a komunikační politiku. Ve druhé - praktické části je nejprve analyzován současný sortiment firmy SOLAR-TECHNIK s.r.o., pro vytvoření určité představy o nabídce a širokém zaměření firmy. Dále je již pozornost věnována pouze jediné výrobkové řadě - horizontálním žaluziím. U níž jsou postupně analyzovány jednotlivé nástroje marketingového mixu a zhodnocen jejich současný stav. Na základě provedené analýzy jsou vymezeny přednosti a nedostatky, návrhy a doporučení pro efektivnější využití nástrojů marketingového mixu horizontálních žaluzií ve firmě SOLAR-TECHNIK s.r.o. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 1379557 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2017
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject produkt cs
dc.subject životní cyklus výrobku cs
dc.subject cena cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketing mix en
dc.subject product en
dc.subject product life cycle en
dc.subject price en
dc.subject distribution en
dc.subject communication policy en
dc.title Analýza marketingového mixu ve firmě SOLAR-TECHNIK s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of marketing mix at the company SOLAR-TECHNIK, Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rošek, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with problems of an analysis of marketing mix at the company SOLAR-TECHNIK, Ltd. Theoretical part is focused on area of marketing and particular components of marketing mix, i.e. product, price, distribution, communication policy. In the practical part is analysed present range of goods of the company SOLAR-TECHNIK, Ltd. so that vision about offer and broad orientation company was created. Further attention is dedicated single line of product - horizontal jalousie. Where particular components of marketing mix are analysed and evaluated gradually. On the basis of the analysis is mentioned strengths, weakness, suggestions and recommendations for effective use components of marketing mix horizontal jalousie at the company SOLAR-TECHNIK, Ltd. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6725
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
červenková_2007_bp.pdfBlocked 1.315Mb PDF View/Open
červenková_2007_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
červenková_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account