Strategie financování nestátní neziskové organizace v podmínkách České republiky - systém financování sociálních projektů z evropských fondů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strategie financování nestátní neziskové organizace v podmínkách České republiky - systém financování sociálních projektů z evropských fondů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jakešová, Štěpánka
dc.contributor.author Sýkorová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:48:15Z
dc.date.available 2010-07-13T11:48:15Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/362
dc.description.abstract Tato práce je určena všem zájemcům o problémy financování a šířeji o ekonomické pro-blémy veřejného (státního a municipálního) a především neziskového nestátního (non-profit) sektoru. Je to problematika aktuální a zároveň diskusní. Průběh naší ekonomické reformy a integrace ČR do EU přináší - pokud jde o současný a budoucí rozvoj těchto sektorů - nové otázky. Za veškeré připomínky a názory budu velice vděčná. cs
dc.format 116 s., 85 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1152925 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject nestátní nezisková organizace cs
dc.subject Diecézní charita Brno cs
dc.subject finance cs
dc.subject daň z příjmů cs
dc.subject dotace ze státního rozpočtu cs
dc.subject státní rozpočet cs
dc.subject Evropský fond regionálního rozvoje cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject non-profit sector en
dc.subject non-state non-profit organization en
dc.subject Diecezni charita Brno en
dc.subject finance en
dc.subject income tax en
dc.subject goverment grant en
dc.subject national budget en
dc.subject Europi-an Regional Development Fund en
dc.subject Europian Social Fund en
dc.title Strategie financování nestátní neziskové organizace v podmínkách České republiky - systém financování sociálních projektů z evropských fondů cs
dc.title.alternative Non governmental organisations financial strategy in Czech Republic - The system of social projects financing from European funds en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ladová, Janka
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated This publication is intended for everybody interested in economic problems of public (state and municipal) and non-governmental (non-profit) sector. These issues are up-to-date and, at the same time, for discussion. The course of economic transition and foreseen integration of CR into EU bring new issues both for the current and future development of those sectors in our country. I will acknowledge all remarks and opinions. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3953
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
sýkorová_2006_dp.pdfBlocked 1.099Mb PDF View/Open
sýkorová_2006_vp.doc 1.315Mb Microsoft Word View/Open
sýkorová_2006_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account