Analýza a návrh zlepšení systému vyhledávání, výběru, příjmu a hodnocení zaměstnanců ve společnosti ENERGOAQUA, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a návrh zlepšení systému vyhledávání, výběru, příjmu a hodnocení zaměstnanců ve společnosti ENERGOAQUA, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Porubská, Martina
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:19Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:19Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36387
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analyzovat a navrhnout zlepšení systému vyhledávání, výběru, příjmu a hodnocení zaměstnanců ve společnosti ENERGOAQUA, a. s. Na základě teoretických podkladů jsou zpracována následná východiska jako základ pro analýzu tohoto systému ve společnosti. Analytická část se zabývá analýzou, zhodnocením stavu a ověřením formulovaných teoretických východisek v systému vyhledávání, výběru a příjmu zaměstnanců ve společnosti. V závěru této práce je několik navržených opatření ke zlepšení současného stavu v celém systému včetně zhodnocení možné realizace těchto opatření.
dc.format 64 s., 10 s. obr. příloh
dc.format.extent 306840
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject vyhledávání zaměstnanců cs
dc.subject výběr zaměstnanců cs
dc.subject přijímání zaměstnanců cs
dc.subject hodnocení zaměstnanců cs
dc.subject personální oddělení cs
dc.subject pracovní smlouva cs
dc.subject pracovní místo cs
dc.subject seeking employees en
dc.subject selecting employees en
dc.subject recruitment employees en
dc.subject evaluation of the employees en
dc.subject personnel department en
dc.subject employment contract en
dc.subject job en
dc.title Analýza a návrh zlepšení systému vyhledávání, výběru, příjmu a hodnocení zaměstnanců ve společnosti ENERGOAQUA, a.s.
dc.title.alternative Analysis and improvement suggestion of system of seeking, selecting, recruitment and evaluation of the employees in the company ENERGOAQUA, Inc
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Čmielová, Renáta
dc.date.accepted 2005-06-15
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is to analyse and make a proposal of improvement of the system of seeking, selecting, recruitment and evaluation of the employees in the company ENERGOAQUA, joint-stock company. On the basis of theoretical pillows are worked up theoretical resources as a base for analyse of this system in the company. The analytical part deal an analysing, evaluating the situation and confirming formulated theoretical resources in the system of seeking, selecting and recruitment of the employee in the company. At the end of this bachelor thesis are suggested several measures for improvement of present situation in the whole system including evaluating of possible realization of this measures.
dc.description.department Ústav managementu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1673
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account