Analýza a návrh zlepšení sociálního prohramu a péče o pracovníky ve firmě Portáš, v. d

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a návrh zlepšení sociálního prohramu a péče o pracovníky ve firmě Portáš, v. d

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Bolfová, Simona
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:22Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:22Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36407
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem zlepšení sociálního programu a péče o pracovníky ve firmě Portáš. Na základě teoretickým pramenů je formulována problematika oblasti sociálního programu a péče o pracovníky. V analytické části je dle řízeného rozhovoru a studií vnitropodnikových materiálu zhodnocena úroveň sociálního programu a péče o pracovníky ve firmě Portáš. Výsledkem této práce jsou navržená doporučení pro firmu Portáš v oblasti sociálního programu a péče o pracovníky. Navržená opatření jsou vyhodnocena dle ekonomické náročnosti a jsou popsána rizika jejich realizace.
dc.format 62 s.,4 s. obr. příloh
dc.format.extent 4726395
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Pracovní prostředí cs
dc.subject pracovní doba cs
dc.subject bezpečnost práce o ochrana zdraví při práci cs
dc.subject zaměstnanecké výhody cs
dc.subject Kafeteria systém cs
dc.subject kvalifikace zaměstnanců cs
dc.subject pracovní podmínky cs
dc.subject fond kulturních a sociálních potřeb cs
dc.subject doprava do zaměstnání cs
dc.subject závodní stravování cs
dc.subject zdravotní péče cs
dc.subject Working environment en
dc.subject working hours en
dc.subject labour protection about prevention of health at work en
dc.subject employee's amenities en
dc.subject Cafeteria system en
dc.subject qualification staff en
dc.subject working conditions en
dc.subject fund for social and cultural requirements en
dc.subject transport to the employment en
dc.subject works food en
dc.subject health care en
dc.title Analýza a návrh zlepšení sociálního prohramu a péče o pracovníky ve firmě Portáš, v. d
dc.title.alternative Analysis and a proposal of social programme and workers welfare improvement in Portáš company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vanduchová, Alena
dc.date.accepted 2005-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with analysis and a proposal of social programme and workers welfare improvement in Portáš company. Problems area of social programme and workers welfare is formulated pursuant to theoretic headwaters. In analysis part the level of social programme and workers welfare in Portas company is valorized according to controlled talk and studied intradepartmental materials. Designed recommendation in the area of social pragramme and workers welfare for Portas company are the result of this work. The designed procurations are evaluated according to economic heftiness and diversifications of their realization described.
dc.description.department Ústav managementu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1699
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account