Vliv neaktivních plniv na mechanické vlastnosti PP potrubí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv neaktivních plniv na mechanické vlastnosti PP potrubí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.advisor Pelíšek, Vladimír
dc.contributor.author Hutlová, Veronika
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:27Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:27Z
dc.date.issued 2005-02-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36449
dc.description.abstract Úkolem této diplomové práce bylo studium vlivu talku (mastku) jako neaktivního plniva na mechanické vlastnosti polypropylenu. Zkušební vzorky byly vyrobeny mícháním na mikrohnětiči Brabender Plasti - Corder a následným lisováním destiček na ručním laboratorním lisu. Z takto připravených destiček byla vysekána zkušební tělíska. Na vzorcích byla provedena rázová zkouška a byl stanoven index toku taveniny. Pro stanovení hodnot pevnosti na mezi kluzu byla provedena tahová zkouška. Pro všechny vzorky byla vypočítána cena. Na základě těchto hodnot byl vyhodnocen vzorek nejvhodnější pro účely extruze potrubí.
dc.format 72 stran, 6 příloh
dc.format.extent 955946
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject vytlačování cs
dc.subject polypropylen cs
dc.subject talek cs
dc.subject mastek cs
dc.subject pevnost na mezi kluzu cs
dc.subject index toku taveniny cs
dc.subject extrusion en
dc.subject polypropylene en
dc.subject talc en
dc.subject tensile strenght en
dc.subject melt flow index en
dc.title Vliv neaktivních plniv na mechanické vlastnosti PP potrubí
dc.title.alternative The Influence of Non-active Fillers on Mechanical Properties of Pipe of Polypropylene
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slobodian, Petr
dc.date.accepted 2005-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma work was to study the influence of non – active fillers (talc) on mechanical properties of pipe of polypropylene. Specimens were compounded in the micro - kneader Brabender Plasti – Corder and then were pressed in the mannual laboratory press to gain the plates. With these plates was made the impact test and then were cut specimens for the tensile test. From this test we have determined the tensile strenght. The melt flow index was determined as well. For all of samples was calculated the price. On the base of these values was elected the best specimen for aim of pipe extrusion.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Technologie kůže, plastů a pryže cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of leather, plastics and rubber en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 1754
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-24


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account