Návrh strategie rozvoje města Otrokovice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh strategie rozvoje města Otrokovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Slívová, Romana
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:40:28Z
dc.date.available 2017-05-04T23:00:28Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3644
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce bylo nastínit možnou strategii rozvoje města Otrokovice. Nejprve jsem charakterizovala dané území po stránce geografické a sídelní s její občanskou vybaveností. Následuje charakteristika hospodářství, cestovního ruchu a životního prostředí. Poté jsem provedla SWOT analýzu, ve které jsou definovány silné, slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Následují možná řešení rozvoje města Otrokovice, která se týkají ekonomického rozvoje, rozvoje cestovního ruchu, technické infrastruktury, sociálního rozvoje a životního prostředí. Nakonec následují mnou vypracované projekty aquaparku, informačního a turistického centra a přestupního terminálu hromadné dopravy, která zde prozatím chybějí. cs
dc.format 90 s., 21obr. příloh cs
dc.format.extent 655103 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2017
dc.subject Strategie cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject region cs
dc.subject geografie cs
dc.subject obyvatelstvo cs
dc.subject obec cs
dc.subject hospodářství cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject silné a slabé stránky cs
dc.subject příležitosti cs
dc.subject ohrožení cs
dc.subject průmysl cs
dc.subject zemědělství cs
dc.subject doprava cs
dc.subject stravování cs
dc.subject ubytování cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject analýza cs
dc.subject Strategy en
dc.subject development en
dc.subject region en
dc.subject geography en
dc.subject population en
dc.subject municipality en
dc.subject economic en
dc.subject travel activity en
dc.subject enviroment en
dc.subject strenghts and weaknesses en
dc.subject opportunities en
dc.subject threats en
dc.subject industry en
dc.subject agriculture en
dc.subject traffic en
dc.subject board en
dc.subject accomodation en
dc.subject education en
dc.subject analisys en
dc.title Návrh strategie rozvoje města Otrokovice cs
dc.title.alternative Suggestion of strategy of the development of the town Otrokovice en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Schneider, Jaromír
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated The objective of my diploma work was to outline a possible strategy of the town Otrokovice development. I started with geographical and population description of the town. This is followed characterization of economy, tourism and environment. I carried out SWOT analysis where strengths and weaknesses are defined as well as opportunities and threats of the town Otrokovice .This is followed possible solutions of the town Otrokovice development, concerning technical infrastructure, economic, tourism, social development and enviroment. The final part includes the authors suggestions of possible solution for the plannned creation of the aquapark, Information and tourist centre and coach station, which do not exist there. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6537
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
slívová_2007_dp.pdfBlocked 639.7Kb PDF View/Open
slívová_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
slívová_2007_op.doc 1.102Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account