Hypoteční bankovnictví a jeho aplikace v podmínkách Slovenskej sporiteľni

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hypoteční bankovnictví a jeho aplikace v podmínkách Slovenskej sporiteľni

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hackenbergová, Monika
dc.contributor.author Mazánová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:40:47Z
dc.date.available 2010-07-15T03:40:47Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3646
dc.description.abstract Diplomová práca je zameraná na zistenie skutočného stavu a fungovanie hypotekárneho bankovníctva na Slovensku. Objasňuje základné princípy hypotekárnych nástrojov a vzťahov z nich vyplývajúcich. Na základe analýzy procesu poskytovania hypotekárneho úveru sa pokúsim navrhnúť také riešenia, ktoré by zvýšili účinnosť tohto procesu, aby sa stal pre klienta čo najjednoduchší, najrýchlejší a finančne dostupný a z pohľadu banky efektívny a bezrizikový. cs
dc.format 89s. cs
dc.format.extent 647167 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hypotekárne bankovníctvo cs
dc.subject hypotéka hypotekárny úver cs
dc.subject hypotekárny záložný list cs
dc.subject Slovenská sporiteľňa cs
dc.subject a.s. cs
dc.subject nehnuteľnosť cs
dc.subject štátny príspevok cs
dc.subject zabezpečenie cs
dc.subject mortgage banking en
dc.subject mortgage en
dc.subject real-estate credit en
dc.subject letter of mortgage en
dc.subject Slovak Bank of Deposits J.S.C en
dc.subject real-estate en
dc.subject state submission en
dc.subject security en
dc.title Hypoteční bankovnictví a jeho aplikace v podmínkách Slovenskej sporiteľni cs
dc.title.alternative Mortgage banking and his application in condition Slovak Bank of Deposits J.S.C. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Štefánik, Vladimír
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated The diploma work is focusedon real stage identification and working of the real estate banking establishment in Slovakia. It clarifies basic principles of mortgage instruments and relationships arising of them. Based upon analyses of the proces of providing mortgage instruments, I will try to propose such solutions that would increase efficiency of this proces in order to become for the client as much as simple, the fastest and financially available and from the point of view of the bank effective and risk-free. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6362
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
mazánová_2007_dp.pdf 631.9Kb PDF View/Open
mazánová_2007_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
mazánová_2007_op.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account