Opravné prostředky ve správním řízení z hlediska vývoje právní úpravy - srovnání právní úpravy správního řízení v letech 1967 až 2004

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Opravné prostředky ve správním řízení z hlediska vývoje právní úpravy - srovnání právní úpravy správního řízení v letech 1967 až 2004

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Gala, Marek
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:32Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:32Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36482
dc.description.abstract Tato práce stručně charakterizuje jednotlivé opravné prostředky ve správním řízení a zásady jejich použití. Důraz je kladen zejména na porovnání vývoje obecné právní úpravy správního řízení, práce však zahrnuje také pohled na nejčastěji užívané procesní úpravy speciální, a v neposlední řadě se zabývá správním soudnictvím z hlediska jeho návaznosti na opravné prostředky ve správním řízení. Cílem je taktéž zhodnotit funkčnost opravných prostředků ve správním řízení s ohledem na současné potřeby a vysvětlit jejich význam.
dc.format 69
dc.format.extent 431392
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Správní řízení cs
dc.subject daňové řízení cs
dc.subject řízení o přestupku cs
dc.subject rozhodnutí cs
dc.subject opravné prostředky cs
dc.subject odvolání cs
dc.subject přezkoumání rozhodnutí cs
dc.subject obnova řízení cs
dc.subject odpor cs
dc.subject rozklad cs
dc.subject námitka cs
dc.subject prominutí daně cs
dc.subject opravy zřejmých omylů a nesprávností cs
dc.subject správní orgán cs
dc.subject odvolací orgán cs
dc.subject správní soudnictví cs
dc.subject žaloba cs
dc.subject kasační stížnost cs
dc.subject krajský soud cs
dc.subject Nejvyšší správní soud cs
dc.subject Administrative procedure en
dc.subject tax procedure en
dc.subject administrative delict procedure en
dc.subject judgment en
dc.subject remedial measures / remedies en
dc.subject appeal en
dc.subject decision reviewing en
dc.subject renewal of proceedings en
dc.subject objection raising en
dc.subject remonstrance en
dc.subject challenge en
dc.subject tax relief en
dc.subject righting of evident mistakes and wrongs en
dc.subject administrative agency / body en
dc.subject appeal authority en
dc.subject administrative justice en
dc.subject complaint / suit / action en
dc.subject cassation complaint en
dc.subject regional court en
dc.subject Supreme administrative court en
dc.title Opravné prostředky ve správním řízení z hlediska vývoje právní úpravy - srovnání právní úpravy správního řízení v letech 1967 až 2004
dc.title.alternative Legal remedies in an administrative procedure from point of view of development of law adjustment - the confrontation of law adjustments in years 1967 - 2004
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chleboun, Jan
dc.date.accepted 2005-06-13
dc.description.abstract-translated In this paper, each single remedial measure in the administrative procedure and principles of resorting to it are characterized. Above all, stress is put on comparing the development of the general legal regulations of the administrative procedure, however, the most often special proceedings regulations also are considered, and—last but not least—the administrative justice is analysed in terms of the relationship between it and the administrative procedure remedies. Evaluation of these remedies´ utility in view of present needs as well as explanation of their importance also are aimed.
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 1790
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account