Program rozvoje města Šumperk

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Šumperk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Svačinka, Kamil
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:33Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:33Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36498
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zpracování Programu rozvoje města Šumperk. Program rozvoje je dokument, který koordinuje veřejné i soukromé aktivity demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. V teoretické části jsou uvedeny metody a techniky získávání údajů a smysl programu rozvoje města. V praktické části je zpracována analýza podmínek dosavadního vývoje města, SWOT analýza, strategické cíle rozvoje města, návrh opatření a katalog projektů.
dc.format 99s., 18 s. obr. příloh
dc.format.extent 974826
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Program rozvoje města cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject všeobecný rozvoj cs
dc.subject trvale udržitelný rozvoj cs
dc.subject analýza podmínek dosavadního vývoje cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject globální cíl cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject priorita cs
dc.subject operační cíl cs
dc.subject návrh opatření cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject podnikání cs
dc.subject osídlení cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject Town improvement programme en
dc.subject regional development en
dc.subject general development en
dc.subject sustainable development en
dc.subject analysis of present development conditions en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject global aim en
dc.subject strategic aim en
dc.subject priority en
dc.subject operational objective en
dc.subject draft measures en
dc.subject catalogue of projects en
dc.subject business activities en
dc.subject settlement en
dc.subject tourist industry en
dc.title Program rozvoje města Šumperk
dc.title.alternative Town of Šumperk Improvement Programme
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kulichová, Věra
dc.date.accepted 2005-06-13
dc.description.abstract-translated The aim of my Bachelor work is to elaborate Town of Šumperk Improvement Programme. This Improvement Programme is a document that coordinates both, public and private activities of demographic, economic, social, cultural and ecologic character in the town district. The theoretical part suggests methods and techniques necessary for gaining information and purpose of town improvement programme. In the practical part of my work there is an analysis of present town improvement conditions, SWOT analysis, strategic targets of town improvement, draft measures and a catalogue of projects.
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 1808
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account