Stabilita biopolymery modifikovaných PVA blendů v anaerobním prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stabilita biopolymery modifikovaných PVA blendů v anaerobním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupec, Jan
dc.contributor.author Bernkopfová, Světlana
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:41:42Z
dc.date.available 2010-07-15T03:41:42Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3651
dc.description.abstract Polyvinylalkohol je jedním se syntetických polymerů, který je sice pomalu, ale biolo-gicky odbouratelný. Za anaerobních podmínek je proces zvláště pomalý, proto je snahou tento proces urychlit. Jednou z možností je modifikovat PVA se snadno rozložitelnými biopolymery. Cílem této práce bylo sledování anaerobního rozkladu blendů složených z polyvinylalkoholu (PVA) a biopolymerů (škrob, gellan a xanthan). V rozsahu cca 20 - 40% použitých modifikantů se zvýšil biologický stupeň rozkladu Dt (z bilance transformo-vaného uhlíku u systému). Jako plastifikátoru bylo použito glycerolu, který je z pohledu biorozkladu identický s použitými modifikanty. Modifikace těmito polysacharidy příznivě ovlivňuje danou biorozložitelnost těchto polyvinylalkoholových blendů, ovšem na úkor snížení mechanických vlastností výsledných produktů. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 585239 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biodegradace cs
dc.subject anaerobní cs
dc.subject polyvinylalkohol cs
dc.subject blendy cs
dc.subject škrob cs
dc.subject gellan cs
dc.subject xanthan cs
dc.subject biodegradability en
dc.subject anaerobic en
dc.subject polyvinylalcohol en
dc.subject blends en
dc.subject starch en
dc.subject gellane en
dc.subject xanthane en
dc.title Stabilita biopolymery modifikovaných PVA blendů v anaerobním prostředí cs
dc.title.alternative Stability of PVA blends modified by biopolymers in the anaerobic conditions en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrnčiřík, Josef
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated Polyvinylalcohol is one of the synthetic polymers which is biologically degradable, eventhought the duration of the process is quite long The anaerobic conditions even slow the process. That is why we target on fastening this process of degradation. The modificati-on of PVA with easily degradable polymers is one of the possibilities. The aim of this thesis is the observation of the anaerobic degradation of blends that are compound of polyvinylalcohol (PVA) and biopolymers (starch, gellane, xanthane). In the range of about 20 - 40% modificators used in the procces, the degradation rate D1 (from the balance of transformed carbon and the system). As a fluxing agent was used gly-cerol that is identical with used modificators from the aspect of biodegradation. The modification caused by these polysacharides positively affects biodegradability of these polyvinyl alcohol blends. However, it happens off the decreasing and limiting the mechanical properties of the material in output resulting products. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5313
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bernkopfová_2007_dp.pdf 571.5Kb PDF View/Open
bernkopfová_2007_vp.doc 33Kb Microsoft Word View/Open
bernkopfová_2007_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account