Návrh strategie rozvoje firmy BV soft, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh strategie rozvoje firmy BV soft, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Veselá, Andrea
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:45Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:28Z
dc.date.issued 2005-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36592
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky strategie rozvoje firmy poskytující úzce specializované služby v oboru zpracování kodifikačních dat podle standardů NATO. Specifikuje předmět podnikání firmy, podrobně analyzuje platné legislativní podmínky pro podnikatelskou činnost v jednotlivých zájmových teritoriích, technickou vybavenost, personální a odbornou připravenost a celkové možnosti firmy k zajištění svého dalšího rozvoje. Obsahuje podrobný soubor opatření doporučovaných k zajištění rozvoje firmy v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu, včetně návrhů na jejich postupnou realizaci.
dc.format 89 s., 22 s. obr. příloh
dc.format.extent 791427
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 13.05.2007
dc.subject Strategie cs
dc.subject Kodifikační systém NATO cs
dc.subject Skladové číslo NATO cs
dc.subject Agentura cs
dc.subject Strategy en
dc.subject NATO Codification System en
dc.subject NATO Stock Number en
dc.subject Agency en
dc.title Návrh strategie rozvoje firmy BV soft, s.r.o.
dc.title.alternative Proposal of company development strategy BV soft, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Barnet, Oldřich
dc.date.accepted 2005-06-10
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on solving problems of a company which provides closely specialized services in the line of codification data processing according the NATO standards. It particularizes the company’s subject of enterprise, gives a deep analysis of valid legislative conditions for business activity in separate territories, technical facilities, personnel and professional qualifications and possibilities of the company to ensure its future development. The thesis also involves a detailed package of steps to ensure the development of the company in short and medium-term, including the proposals for their incremental realization. The diploma thesis is focused on solving problems of a company which provides closely specialized services in the line of codification data processing according the NATO standards. It particularizes the company’s subject of enterprise, gives a deep analysis of valid legislative conditions for business activity in separate territories, technical facilities, personnel and professional qualifications and possibilities of the company to ensure its future development. The thesis also involves a detailed package of steps to ensure the development of the company in short and medium-term, including the proposals for their incremental realization. The diploma thesis is focused on solving problems of a company which provides closely specialized services in the line of codification data processing according the NATO standards. It particularizes the company’s subject of enterprise, gives a deep analysis of valid legislative conditions for business activity in separate territories, technical facilities, personnel and professional qualifications and possibilities of the company to ensure its future development. The thesis also involves a detailed package of steps to ensure the development of the company in short and medium-term, including the proposals for their incremental realization. The diploma thesis is focused on solving problems of a company which provides closely specialized services in the line of codification data processing according the NATO standards. It particularizes the company’s subject of enterprise, gives a deep analysis of valid legislative conditions for business activity in separate territories, technical facilities, personnel and professional qualifications and possibilities of the company to ensure its future development. The thesis also involves a detailed package of steps to ensure the development of the company in short and medium-term, including the proposals for their incremental realization.
dc.description.department Ústav managementu
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1907
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-13


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account