Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve firmě P-D Refractories CZ a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve firmě P-D Refractories CZ a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matošková, Jana
dc.contributor.author Wilderová, Petra
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:47Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:47Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36615
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve firmě P-D Refractories CZ a. s. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část obsahuje literární průzkum, který je zaměřen na podstatu a proces podnikového vzdělávání. Důležitost teorie je porovnána se skutečným stavem ve firmě. Na základě diplomové praxe a vyhodnocení dotazníků, které byly zaměřeny právě na vzdělávací potřeby zaměstnanců, došlo k potvrzení či vyvrácení hypotéz, které byly na začátku stanoveny. Získané informace a poznatky pak vedly k určitým závěrům a návrhu opatření.
dc.format 65 s., 11 s. obr. příloh
dc.format.extent 4560585
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject analýza cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject rozvoj zaměstnanců cs
dc.subject kvalifikace a rekvalifikace pracovníků cs
dc.subject proces vzdělávání cs
dc.subject potřeby vzdělávání cs
dc.subject metody vzdělávání cs
dc.subject elektronické vzdělávání cs
dc.subject analysis en
dc.subject education en
dc.subject development of employees en
dc.subject qualification of employees en
dc.subject process of education en
dc.subject educational needs en
dc.subject methods of education en
dc.subject electronic education en
dc.title Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve firmě P-D Refractories CZ a.s.
dc.title.alternative Analysis of employees' educational needs in P-D Refractories CZ a.s. company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kressová, Petra
dc.date.accepted 2005-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis engages in the analysis of employees´ educational needs in P-D Refractories CZ a.s. firm. My thesis is divided into two parts. The theoretical part contains a literal research concentrated on the basis of the company educational process. The importance of the theory is compared with the real state in the firm. The hypotheses stated at the beginning were confirmed or refuted on the basis of the diploma practice and the evaluation of questionnaires concentrated on employees´ educational needs. The gained information led to certain conclusions and suggestions of taking precautions.
dc.description.department Ústav managementu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1938
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account