Štúdium transportných javov v kondenzovaných disperzných gelových sústavách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Štúdium transportných javov v kondenzovaných disperzných gelových sústavách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Macenková, Viera
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:48Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:29Z
dc.date.issued 2005-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36625
dc.description.abstract Bola študovaná príprava tenkých bikomponentných filmov obsahujúcich okrem biologicky aktívnej oxycelulózy filmotvorný nosič hydroxyethylcelulózu. Metódou interferenčnej mikroskopie bola študovaná kinetika tvorby povrchovej napučanej vrstvičky týchto filmov a stanovené hodnoty stredných integrálnych difúznych koeficientov vody v tenkom filme OC/HEC. Na základe teplotnej závislosti difúznych koeficientov a hrúbok povrchových napučaných vrstiev boli vypočítané hodnoty expanzných prác polymérnych klbiek študovaných sústav pod účinkom vnútorných tlakov. Na základe rovnice odvodenej Uberreiterom a Asmussenom pre teplotnú závislosť hrúbky povrchovej napučanej vrstvičky a rovnice odvodenej Lapčíkom a Valkom boli vypočítané hodnoty vnútorného tlaku v gélovej sústave za zjedodušeného predpokladu rovnosti aktivačného objemu vody a jej objemu molárneho.
dc.format 126 s., 23 s. obr.pril
dc.format.extent 2752977
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.05.2015
dc.subject celulóza cs
dc.subject oxycelulóza cs
dc.subject hydroxyethylcelúlóza cs
dc.subject povrchová napučaná vrstvička cs
dc.subject napučiavanie cs
dc.subject rozpustnosť cs
dc.subject difúzny koeficient cs
dc.subject Fickové zákony cs
dc.subject vnútorný tlak cs
dc.subject viskozita cs
dc.subject limitné viskozitné číslo cs
dc.subject aktivačná entalpia cs
dc.subject expanzná práca polymérnych klbiek cs
dc.subject UV-VIS spektroskopia cs
dc.subject Infračervená spektroskopia cs
dc.subject Interferenčná mikroskopia cs
dc.subject Termická gravimetrická analýza cs
dc.subject Diferenciálna termická analýza cs
dc.subject cellulose en
dc.subject oxy-cellulose en
dc.subject hydroxyethyl-cellulose en
dc.subject swollen surface layer en
dc.subject swelling en
dc.subject dissolution en
dc.subject diffusion coefficient en
dc.subject Ficks'laws en
dc.subject internal preassure en
dc.subject viscosity en
dc.subject limit viscosity number en
dc.subject activation enthalpy en
dc.subject expansion activated work of polymeric samples en
dc.subject UV-VIS spectroscopy en
dc.subject Infrared spectroscopy en
dc.subject Interference microscopy en
dc.subject Thermal gravimetric analysis en
dc.subject Differential thermal analysis en
dc.title Štúdium transportných javov v kondenzovaných disperzných gelových sústavách
dc.title.alternative The study of the transport phenomena in the condensed disperse gel like natural polymer systems
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Lapčíková, Barbora
dc.date.accepted 2005-06-14
dc.description.abstract-translated There was studied a method of bicomponental thin layers preparation of oxy-cellulose and hydroxyethyl-cellulose. There was studied the kinetics of swollen surface layer production in the mentioned systems during of liquid water incorporation. On the base of these measurements there were determined the integral mean values of diffusion coefficient of water in the thin layer of OC/HEC. On the base of temperature dependences of the kinetic parameters there were received the values of activation enthalpy of diffusion process of swelling, diffusion connected with swelling, and expansion activated work of polymeric samples under influence of internal preassure. The value of the internal preassure was determined from the equation introduced by Lapčík and Valko.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Material engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 1948
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-31


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account