Projekt založení nové prodejní pobočky společnosti Alois Bouchal ALBO - stolařství

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt založení nové prodejní pobočky společnosti Alois Bouchal ALBO - stolařství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Císařová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:45:30Z
dc.date.available 2010-07-15T03:45:30Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3663
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou růstu maloobchodní společnosti, která podniká v oblasti zakázkové výroby dřevěných oken a dveří. V teoretické části práce jsou popsána teoretická východiska, ve kterých je zdůrazněn vý-znam maloobchodu, možnosti růstu maloobchodních firem a aspekty související s otevře-ním nové maloobchodní prodejny. V praktické části práce je provedena analýza služeb a ekonomické výkonnosti šesti stávají-cích prodejen společnosti. Projektová část je zaměřena na založení nové prodejní pobočky ve vybraném regionu a obsahuje jednotlivé aspekty nutné pro realizaci projektu. cs
dc.format 92 s., 15 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1336916 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject maloobchod cs
dc.subject růst cs
dc.subject rozšíření cs
dc.subject prodejna cs
dc.subject mystery shopping cs
dc.subject retail en
dc.subject growth en
dc.subject expansion en
dc.subject shop en
dc.subject mystery shopping en
dc.title Projekt založení nové prodejní pobočky společnosti Alois Bouchal ALBO - stolařství cs
dc.title.alternative Project of foundation of the new outlet subsidiary of Alois Bouchal ALBO - joinery workshop company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bouchal, Oldřich
dc.date.accepted 2007-05-28
dc.description.abstract-translated This diploma thesis dwells on problems of the growth of the retail company that does business in the field of a custom-made production of wooden doors and windows. The theoretical part deals with theoretical points in which the function of retail, possibility of growth of retail companies and aspects related to establishing new company are emphasized. In the practical part the analysis of the services and economic productivity of six existing outlets of the company is carried out. The project part focuses on foundation of the new outlet subsidiary in the chosen region and includes particular aspects that are necessary for the realization of the project. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5989
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
císařová_2007_dp.pdfBlocked 1.274Mb PDF View/Open
císařová_2007_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
císařová_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account