Marketingová studie výstavby koupaliště v Luhačovicích a jeho využití u návštěvníků Luhačovic

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová studie výstavby koupaliště v Luhačovicích a jeho využití u návštěvníků Luhačovic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Zmeškalová, Věra
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:46:23Z
dc.date.available 2010-07-15T03:46:23Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3665
dc.description.abstract Bakalářská práce je marketingovým průzkumem umístěným v regionu. Hlavním cílem tohoto průzkumu bylo vypracovat doporučení pro město Luhačovice, ohledně problemati-ky koupání v dané lokalitě. Teoretická část byla zaměřena na regionální marketing a mar-ketingový výzkum. V praktické části byl kladen důraz na segmentaci respondentů průzku-mu, dále pak na sběr dat a jejich vyhodnocení. cs
dc.format 77 s., 9 s obr. příloh cs
dc.format.extent 1337560 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Město cs
dc.subject obec cs
dc.subject koupaliště cs
dc.subject krytý bazén cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject Town en
dc.subject community en
dc.subject bathing establishment en
dc.subject covered swimming pool en
dc.subject marketing research en
dc.title Marketingová studie výstavby koupaliště v Luhačovicích a jeho využití u návštěvníků Luhačovic cs
dc.title.alternative The marketing study of Luhacovice swimming pool construction and its usage by town Luhacovice visitors en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ševčíková, Lenka
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.description.abstract-translated The bachelor work is the marketing research placed in region. Principal ambition of this research was to work up the recommendation for town Luhačovice, as to a problem of ba-thing in given locations. Theoretical part was sight on regional marketing and marketing research. In practical part was given emphasis on segmentation informant of research, fur-ther then on gathering data and their evaluation. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6496
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
zmeškalová_2007_bp.pdf 1.275Mb PDF View/Open
zmeškalová_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
zmeškalová_2007_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account