Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu Sama v sobě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu Sama v sobě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kublák, Martin
dc.contributor.author Švábková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:47:56Z
dc.date.available 2010-07-15T03:47:56Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3669
dc.description.abstract Ve své písemné práci popisuji celý proces výroby mého bakalářského filmu "Sama v sobě". První část je věnována hledání námětu a jeho přepracování do scénáře. Hlavní inspirací mi byly tři krátké básně, které jsem kdysi sama napsala. Pak budu hovořit o samotné realizaci a o způsobu animace v počítači. Velice důležitým aspektem méhosnímku je jeho výtvarná podoba, která je zcela vytvořená díky tabletu. Na závěr se zmíním o nesnázích v postprodukci a o poučení, jež se mi dostalo v průběhu výroby celého filmu. cs
dc.format 32 s., 3 s.obr. příloh cs
dc.format.extent 406664 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject písemná práce cs
dc.subject námět cs
dc.subject přepracování cs
dc.subject scénář cs
dc.subject básně cs
dc.subject výtvarná podoba cs
dc.subject tablet cs
dc.subject nesnáze cs
dc.subject poučení cs
dc.subject final paper en
dc.subject keynote en
dc.subject adaptation en
dc.subject screenplay en
dc.subject poems en
dc.subject artistic form en
dc.subject tablet en
dc.subject embarrassments en
dc.subject lessons learned en
dc.title Tvorba, reflexe a poučení z vytváření bakalářského filmu Sama v sobě cs
dc.title.alternative The Making of a Bachelor film Alone in herslf : creation, reflection and lessons learned en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hejcman, Ivo
dc.date.accepted 2007-05-23
dc.description.abstract-translated In my final paper I describe the whole process of making my Bachelor film "Alone in Herself'q. The first part is dedicated to searching for the first keynote and its adaptation to the screenplay. The main inspiration were three short poems written by myself. Then I talk about the actual realization of the film and about the process of animation in the computer. A very important aspect of my movie is its artistic form, which is entirely created by the use of a tablet. Finally I mention the embarrassments of postproduction and the lessons that I have learned during the making of the film. en
dc.description.department Vyšší odborná škola filmová Zlín cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/131 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Klasická animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Classical Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 5107
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
švábková_2007_bp.pdf 397.1Kb PDF View/Open
švábková_2007_vp.pdf 416.8Kb PDF View/Open
švábková_2007_op.pdf 920.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account