Testování

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Testování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černeková, Martina
dc.contributor.author Chudý, Juraj
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:59Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:59Z
dc.date.issued 2005-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36724
dc.description.abstract V mojej diplomovej práci som sa venoval porovnaniu fyzikálno-mechanických, chemických a hygienických vlastností usní zo Slovenska a Indie. Vzorky som podrobil početným skúškam, napr. pevnosti v ťahu, pevnosti v natrhnutí, zistenie pH, odolnosti povrchovej úpravy ai., ktoré usne otestovali v širokej škále vlastností a na základe výsledkov som ich v závere porovnával medzi sebou. Vzorky som tiež hodnotil subjektívne na nemerateľné vlastnosti. V teoretickej časti som opísal vlastnosti usní, ich rozdelenie a metódy kontroly kvality. Všetky metódy, ktorými som usne testoval a ktoré sú v súlade s normami sú popísané v experimentálnej časti.
dc.format 73
dc.format.extent 20434303
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject testování cs
dc.subject vlastnosti cs
dc.subject useň cs
dc.subject testing of shoe leather en
dc.title Testování
dc.title.alternative Testing of shoe leathers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pavlačková, Jana
dc.date.accepted 2005-06-17
dc.description.abstract-translated In my master thesis I compared physico-mechanical, chemical a hygienic properties of leather from Slovakia and India. Wide range of physical and chemical leather tests, for example rubfastness, pH acidity, tear strength etc. were performed to gain result for final comparison. Test samples were also studied by visual and touch assessment and the results were compared. In theory I described properties of leather and quality control methods. All test that were performed and are identical with standards, are described in experimental part.
dc.description.department Ústav inženýrství a hygieny obouvání
dc.thesis.degree-discipline Technologie kůže, plastů a pryže cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of leather, plastics and rubber en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 2121
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-31


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account