Marketingová komunikace firmy WEDOS Internet, a.s. z pohledu využívání sociálních sítí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingová komunikace firmy WEDOS Internet, a.s. z pohledu využívání sociálních sítí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Končitíková, Gabriela
dc.contributor.author Chrástek, Martin
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:29:54Z
dc.date.available 2016-11-20T23:29:54Z
dc.date.issued 2015-06-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36776
dc.description.abstract Cílem předložené bakalářské práce je zjistit, jakou úlohu hrají sociální sítě z hlediska marke-tingové komunikace firmy WEDOS Internet, a.s. Teoretická část představuje využívané sociální sítě v České republice i ve světě vhodné pro marketingové účely firmy poskytující webhostingové služby. Dále vysvětluje, jak by firmy měly postupovat při získávání zákaz-níků placenou i neplacenou formou, jak s nimi komunikovat a jak o fanoušky pečovat. Prak-tická část se zaměřuje na analýzu marketingové komunikace firmy WEDOS Internet, a.s. se zaměřením na využívání sociálních sítí. Dále analyzuje marketingovou komunikaci firmy mimo sociální sítě. Jedná se o marketingovou komunikaci firmy na internetu a také mimo něj. Součástí praktické části je dotazníkové šetření, které vypovídá o současném stavu a preferencích uživatelů sociálních sítí. Dílčím cílem praktické části je, na základě zjištěných informací, navrhnout firmě WEDOS Internet, a.s. opatření pro zvýšení úrovně marketingo-vé komunikace na sociálních sítích.
dc.format 63
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální sítě cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject Twitter cs
dc.subject webhosting cs
dc.subject Social networks en
dc.subject marketing communication en
dc.subject Facebook en
dc.subject Twitter en
dc.subject webhosting en
dc.title Marketingová komunikace firmy WEDOS Internet, a.s. z pohledu využívání sociálních sítí
dc.title.alternative Marketing Communication Strategy of WEDOS Internet Ltd Company from the Perspective of Using Social Networks
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pačinek, Ivo
dc.date.accepted 2015-09-14
dc.description.abstract-translated The aim of this bacherol thesis is to find out what role social networks have in terms of marketing communication of the company WEDOS Internet, a.s. The theoretical part pre-sents social networks used in the Czech Republic and all over the world that are suitable for marketing purpose of a company providing webhosting servise. Furtheremore, it expla-ins what companies should do to get new clients by a paid way or free of charge, how to communicate with them and how to care about fans. The practical part deals with the ana-lysis of marketing communication of WEDOS Internet, a. s. It mainly focuses on using social networks. It also analyses marketing communication of this company out of social networks. It deals with marketing communication on the internet and elsewhere. The que-stionnaire is attached to the practical part, it refers to current state and social network users preferences. Secondary aim is to suggest how to increase marketing communication on so-cial in WEDOS Internet, a.s.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41153
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-08-24


Files in this item

Files Size Format View Description
chrástek_2015_dp.pdf 1.833Mb PDF View/Open None
chrástek_2015_op.pdf 236.1Kb PDF View/Open None
chrástek_2015_vp.docx 29.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account