Komunikační plán firmy TECHNOMETAL s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační plán firmy TECHNOMETAL s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubíčková, Miloslava
dc.contributor.author Smilková, Renáta
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:29:55Z
dc.date.available 2016-11-20T23:29:55Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36780
dc.description.abstract Bakalářská práce bude zaměřená na komunikační plán firmy TECHNOMETAL, s. r. o. Práce se dělí na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zpracovaná dle dostupných literárních zdrojů vhodných k danému tématu, která je následně aplikovaná v části praktické, zahrnující kromě komunikačního mixu také analýzy PEST a SWOT. Dále práce obsahuje shrnutí současného komunikačního plánu firmy. Závěrem práce bude návrh na nový komunikační plán pro firmu TECHNOMETAL, s. r. o.
dc.format 61 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject propagační mix cs
dc.subject komunikační plán cs
dc.subject analýza PEST cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject promotional mix en
dc.subject communication plan en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Komunikační plán firmy TECHNOMETAL s.r.o.
dc.title.alternative Communication Plan for the Company TECHNOMETAL, Ltd
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana
dc.date.accepted 2015-09-08
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on the company's communication plan TECHNOMETAL Ltd. The thesis is divided into two parts, a theoretical and practical part. The theoretical part is processed according to the available sources appropriate to the topic, which is then applied in a practical including, except communication mix, also PEST and SWOT analysis. The thesis also includes a summary of current communication plan of the company. At the end thesis will include new communication plan for the company TECHNOMETAL Ltd.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41133
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-08-21


Files in this item

Files Size Format View Description
smilková_2015_dp.pdf 1.711Mb PDF View/Open None
smilková_2015_op.pdf 618.1Kb PDF View/Open None
smilková_2015_vp.pdf 682.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account