Komunikační plán pro poskytování kosmetických služeb

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační plán pro poskytování kosmetických služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubíčková, Miloslava
dc.contributor.author Žižková, Markéta
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:29:55Z
dc.date.available 2016-11-20T23:29:55Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36783
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bude zdokonalení komunikačního plánu pro živnostenskou činnost v oblasti kosmetických služeb, sestavení jednotlivých doporučení, pro zefektivnění daného podnikání. Práce bude rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. Teoretická část se bude zabývat vysvětlením důležitých pojmů týkajících se komunikačního plánu a bude pojednávat o jeho jednotlivých koncepcích. Praktická část bude aplikovat teoretické poznatky do praxe. Bude tvořena popisem dosavadní situace živnostníka a následně bude zpracován nový návrh komunikačních aktivit pro rok 2015. Pro snazší pochopení bude zanalyzovaná konkurence a zpracována SWOT analýza. V závěru celé práce budou navržena jednotlivá doporučení pro tvorbu nového komunikačního plánu.
dc.format 74 s. (114 115 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikační plán cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject kosmetické služby cs
dc.subject public relations cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject živnost cs
dc.subject Communication Plan en
dc.subject Communication Mix en
dc.subject Cosmetic Services en
dc.subject Public Relations en
dc.subject Trade en
dc.title Komunikační plán pro poskytování kosmetických služeb
dc.title.alternative Communication Plan for Providing Cosmetic Services
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana
dc.date.accepted 2015-09-08
dc.description.abstract-translated Targets of this this will be the improvement of the communication plan of sole trader in cosmetic services, setting of particular recommendations for bigger efficiency of this business. Thesis will be divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part will deal with description of the important terms related to the communication plan and its particular conceptions. The practical part will apply the theoretical findings into the practice. It will be made up of the description of current situation of the sole trader and then the new draft of the communication activities for 2015. For easier understanding will be analyzed and created the SWOT analysis. At the end of the thesis will be suggested particular recommendations for creation of the new communication plan.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 40982
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-08-21


Files in this item

Files Size Format View Description
žižková_2015_dp.pdf 1.118Mb PDF View/Open None
žižková_2015_op.pdf 657.3Kb PDF View/Open None
žižková_2015_vp.pdf 714.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account