Identifikace absorpční kapacity města Hulína

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Identifikace absorpční kapacity města Hulína

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Brožková, Adéla
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:29:55Z
dc.date.available 2016-11-20T23:29:55Z
dc.date.issued 2015-06-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36785
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvořit katalog projektů realizovaných v novém programovém období 2014 2020, zejména ze strukturálních fondů Evropské unie. V teoretické části jsou definovány a zpracovány poznatky o rozvoji regionů a teorii vývoje měst. Dále se práce zabývá historií Evropské unie, regionální politikou Evropské unie a hospodářskou a sociální soudržnosti Evropské Unie. Analytická část se ve své první kapitole věnuje analýze projektů realizovaných z fondů EU za programové období 2007 2013. Následně je práce zaměřena na vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného mezi občany města Hulína. V projektové části je navržen katalog projektů, které je možné ve městě realizovat na základě identifikované absorpční kapacity.
dc.format 113 s. (175 699)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Region cs
dc.subject strukturální fondy cs
dc.subject absorpční kapacita cs
dc.subject operační program cs
dc.subject programové období cs
dc.subject kohezní politika cs
dc.subject Region en
dc.subject Structural Funds en
dc.subject Absorption Capacity en
dc.subject Operational Program en
dc.subject Programming Period en
dc.subject Cohesion Policy en
dc.title Identifikace absorpční kapacity města Hulína
dc.title.alternative The Identification of the Absorption Capacity of the Hulín Town
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novosáková, Jana
dc.date.accepted 2015-09-17
dc.description.abstract-translated The main goal of the diploma thesis is to create a catalogue of projects implemented in the new programming period 2014 - 2020, mainly from European Union structural funds. In the theoretical part are defined and elaborated knowledge about the development of the regions and the theory of the cities evolution. Furthermore, the work deals with the history of the European Union, the European Union's regional policy and economic and social co-hesion of the European Union. The analytical part is in first chapter devoted to the analysis of projects implemented from EU funds for the programming period 2007 - 2013. Afterwards, is the work focused on the evaluation of a questionnaire survey conducted among residents of the city Hulín. In the project part is suggested the catalogue of projects that can be implemented in the city based on the identified absorption capacity.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 41125
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-08-24


Files in this item

Files Size Format View Description
brožková_2015_dp.pdf 4.333Mb PDF View/Open None
brožková_2015_op.docx 30.87Kb Unknown View/Open None
brožková_2015_vp.docx 30.02Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account