Identifikace cílových skupiny firmy XY, s.r.o. a komunikace s nimi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Identifikace cílových skupiny firmy XY, s.r.o. a komunikace s nimi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Procházka, Miroslav
dc.contributor.author Gosha, Inna
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:29:57Z
dc.date.available 2016-11-20T23:29:57Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36797
dc.description.abstract Práce se zabývá identifikováním a rozčleněním jednotlivých cílových skupin zákazníků dle jejich významu pro firmu XY, s.r.o. Tyto cílové segmenty budou vytvořeny na základě specifických kritérií, jež nově umožňují přímou komunikaci s nimi. Teoretická část zpracovává dostupné odborné informace k řešenému tématu s využitím informací v rámci studia. V praktické části bude představena firma, organizační struktura a budou vytvořeny ekonomické analýzy s použitím analytických nástrojů SWOT, PEST a další. Cílové skupiny budou segmentovány na základě definovaných kritérií. U jednotlivých segmentů bude analyzována stávající komunikace se zákazníky. V závěru práce bude návrh, které cílové skupiny zákazníků je pro firmu XY, s.r.o. nejvýznamnější. Součástí návrhu jsou doporučení, která mají za cíl zefektivnit komunikaci a spolupráci mezi firmou XY, s. r. o. a cílovými skupinami.
dc.format 56 s. (70 988)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Segmentace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Segmentation en
dc.subject communication en
dc.subject customer en
dc.subject target group en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.title Identifikace cílových skupiny firmy XY, s.r.o. a komunikace s nimi
dc.title.alternative Identification of Target Groups of Company xy, s.r.o. and Communication with Them
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2015-09-08
dc.description.abstract-translated The thesis deals with identifying and dividing of the various target groups of customers according to their importance for the company XY, ltd. These target segments will be created based on specific criteria that newly enable direct communication with them. The theoretical part processing available professional information to solve the theme using the information under study. In the practical part it will be introduced the company, organizational structure and it will be created economic analysis using analytical tools SWOT, PEST and more. Target groups will be segmented on the basis of defined criteria. For each segments will be analyzed existing communication with customers. In the conclusion of the thesis it will be the proposal that target groups of customers are the most significant for the company XY, ltd. The proposal incorporates the recommendations that aim to streamline communication and cooperation between the company XY, ltd. and target groups.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41056
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
gosha_2015_dp.pdf 1.765Mb PDF View/Open None
gosha_2015_op.pdf 807.1Kb PDF View/Open None
gosha_2015_vp.pdf 844.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account