Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Belás, Jaroslav
dc.contributor.author Šimoníková, Markéta
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:29:58Z
dc.date.available 2016-11-20T23:29:58Z
dc.date.issued 2015-06-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36803
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou srovnání bankovních produktů konkrétně úvěrů pro drobné podnikatele. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje objasnění pojmů souvisejících s řešeným tématem. Stěžejní kapitoly popisují pojmy spojené s bankovním úvěrem, postup u finanční analýzy a nastiňují problematiku investičního rozhodování, která bude následně využita v části praktické. Praktická část na modelovém příkladu, kdy chce konkrétní podnikatel využít tento způsob financování na pořízení užitkového vozidla, ukazuje postup při rozboru a následné komparaci nabídek. Je rozdělena do dvou celků. Prvním je představení podnikatele a posouzení jeho finanční situace na základě ukazatelů finanční analýzy. V druhém jsou analyzovány a poté srovnány vhodné úvěrové produkty vybraných bankovních institucí. Na závěr jsou zhodnoceny dosažené výsledky a je vybrána pro tento příklad nejvýhodnější varianta financování.
dc.format 82 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bankovní úvěr cs
dc.subject čistá současná hodnota cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject nabídka úvěru cs
dc.subject podnikatel cs
dc.subject bank loan en
dc.subject net present value en
dc.subject financial analysis en
dc.subject loan offer en
dc.subject entrepreneur en
dc.title Srovnání vybraných úvěrových produktů bank pro drobné podnikatele a jejich daňové aspekty
dc.title.alternative Comparison of Selected Bank Credit Products for Small Businessmen and Their Fiscal Aspects
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kameníková, Blanka
dc.date.accepted 2015-09-15
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the comparison of bank products namely with the loans for small businesses. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is devoted to clarification of terms connected to the discussed issue. Pivotal chapters describe concepts associated with a bank loan, the procedure used for financial analysis and they also outline the problems of investment decision making, which will be futher used in the practical part. The practical part shows a model example where a particular entrepreneur wants to use this method of financing for the purpose of purchasing a utility vehicle. It shows the procedure of the analysis and subsequent comparison of bids. The practical part is divided into two parts. The first part introduces the entrepreneur and asseses his financial situation on the basis of indicators of financial analysis. In the second part there are analyzed and then compared fitting loan products of selected banking institutions. In the end, the results are evaluated and the best financing option for the the model example is selected.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 41176
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-08-24


Files in this item

Files Size Format View Description
šimoníková_2015_dp.pdf 2.629Mb PDF View/Open None
šimoníková_2015_op.docx 27.26Kb Unknown View/Open None
šimoníková_2015_vp.docx 25.19Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account