Integrated Systems in Buildings - HVAC in an Office Building

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Integrated Systems in Buildings - HVAC in an Office Building

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zálešák, Martin
dc.contributor.author Soloviov, Vitalii
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:29:58Z
dc.date.available 2016-11-20T23:29:58Z
dc.date.issued 2015-07-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36806
dc.description.abstract Cílem této práce je návrh integrovaného technického systému v kancelářské budově, se zaměřením na úspory energie a zajištění komfortu pro obyvatele. Práce prezentuje studii o perspektivách rekonstrukci starých budov v Moldavsku, v souladu s moderními přístupy v oblasti energetické účinnosti a systémů řízení budov. Požadavky stavebních konstrukcí, spotřeby energie, tepelné pohody, osvětlení a akustiky jsou analyzovány z národní a evropské perspektivy. Cíl je realizován pomocí návrhu systému HVAC, přípravy teplé vody a osvětlení pro konkrétní stavbu a zlepšení izolace obálky budovy. Možnost využití obnovitelných zdrojů energie je analyzována při použití solárního kolektoru pro přípravu teplé vody a fotovoltaického systému. Principy činnosti Inteligentní budovy jsou realizovány prostřednictvím řídicího systému KNX a monitorovacího systému SCADA. Dopad navrhovaných opatření je ekonomicky hodnocený z hlediska existujících okolností.
dc.format 193 p.
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Integrovaný systémy v budovách cs
dc.subject energetická účinnost cs
dc.subject inteligentní budovy cs
dc.subject Moldavsko cs
dc.subject stavební fyzika cs
dc.subject systém HVAC cs
dc.subject osvětlení cs
dc.subject obnovitelné zdroje energie cs
dc.subject KNX cs
dc.subject SCADA cs
dc.subject Integrated building system en
dc.subject energy efficiency en
dc.subject intelligent building en
dc.subject Moldova en
dc.subject building physics en
dc.subject HVAC system en
dc.subject lighting en
dc.subject renewable energy en
dc.subject KNX en
dc.subject SCADA en
dc.title Integrated Systems in Buildings - HVAC in an Office Building
dc.title.alternative Integrated Systems in Buildings - HVAC in an Office Building
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hirš, Jiří
dc.date.accepted 2015-09-10
dc.description.abstract-translated Scope of this Thesis is designing an integrated technical system for an office building, with the focus on energy savings and provision of comfort for inhabitants. Thesis presents a study on the perspectives of old buildings renovation in Moldova, according to modern approaches on energy efficiency and building management systems. Requirements towards building structures, energy consumption, thermal comfort, lighting and acoustics are ana-lyzed from national and EU perspective. Aim is realized by designing HVAC, hot water preparation and lighting systems for a specific building and improvement of its building envelope insulation. Possibility of using renewable sources of energy is analyzed by design of solar collector for hot water preparation and photovoltaic system. Intelligent building operation principles are implemented through KNX control and SCADA monitoring sys-tems. Finally, impact of proposed measures is economically evaluated in terms of existing circumstances.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Integrované systémy v budovách cs
dc.thesis.degree-discipline Integrated Systems in Buildings en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 41182
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-08-26


Files in this item

Files Size Format View Description
soloviov_2015_dp.zip 12.39Mb Unknown View/Open None
soloviov_2015_op.pdf 1.448Mb PDF View/Open None
soloviov_2015_vp.doc 96Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account