Analýza hospodaření města Zlína v letech 2012 - 2014

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza hospodaření města Zlína v letech 2012 - 2014

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patáková, Jana
dc.contributor.author Zoubková, Šárka
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:29:58Z
dc.date.available 2016-11-20T23:29:58Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36807
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské diplomové práce je analýza hospodaření města Zlína v letech 2012-2014. Práce je rozdělena do dvou částí. První z nich je část teoretická zaměřující se na pojmy týkající se veřejné správy, obcí a rozpočtu. Praktická část se odráží od historie města Zlína až po jeho současnost. Následují analýzy hospodaření ve sledovaném období. Bakalářskou práci uzavírá kapitola soustřeďující se na zlepšení hospodárnosti města.
dc.format 61 s. (69 939 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Obec cs
dc.subject rozpočet obce cs
dc.subject aktiva cs
dc.subject pasiva cs
dc.subject příjmy cs
dc.subject výdaje cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Municipality en
dc.subject municipality budget en
dc.subject assets en
dc.subject liabilities en
dc.subject incomes en
dc.subject expenses en
dc.subject financial analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza hospodaření města Zlína v letech 2012 - 2014
dc.title.alternative The Analysis of City Zlín Economy in Years 2012 - 2014
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2015-09-09
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is the analyses of city economy in Zlín in 2012-2014. This thesis is divided into two parts. The first is a theoretical part, which focuses on concepts related to public administration, municipalities and budget. Practical part starts with history of Zlín city to present. Next in this section is followed by economy analysis in the chosen period. This thesis concludes with a chapter focusing on improving the economy of the city.
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41055
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-08-21


Files in this item

Files Size Format View Description
zoubková_2015_dp.pdf 3.632Mb PDF View/Open None
zoubková_2015_op.pdf 842.1Kb PDF View/Open None
zoubková_2015_vp.pdf 689.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account