Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostredia v objektu - Výrobní budova

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostredia v objektu - Výrobní budova

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zálešák, Martin
dc.contributor.author Gavač, Matej
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:29:59Z
dc.date.available 2016-11-20T23:29:59Z
dc.date.issued 2015-02-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36814
dc.description.abstract Táto práca sa zaoberá návrhom integrovaných systémov v budovách. Cielom práce je navrhnutie integrovaných systémov pre priemyselnú halu tak, aby pomohli k zlepšeniu ekonomickej náročnosti budovy a vnútorného prostredia. Integrované systémy v budove zahrňujú návrh vykurovacieho systému, systému pre ohrev pitnej vody, vzduchotechniky. V práci je zahrnutý výpočet tepelných strát budovy spolu s možnosťou zateplenia a jeho ekonomického prínosu. Súčasťou práce je taktiež zhodnotenie možností pre využitie alternatívnych zdrojov energie, ako solárnych a fotovoltaických panelov.
dc.format 141 s. (171 885 znaků )
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject integrovaný systém cs
dc.subject fotovoltaické panely cs
dc.subject solárne panely cs
dc.subject vzduchotechnika cs
dc.subject vykurovanie cs
dc.subject tepelné straty cs
dc.subject SCADA cs
dc.subject integrated system en
dc.subject photovoltaic panels en
dc.subject solar panels en
dc.subject air conditioning en
dc.subject heating en
dc.subject heating loss en
dc.subject SCADA en
dc.title Integrovaný systém v budově - Systém techniky prostredia v objektu - Výrobní budova
dc.title.alternative The Integrated System in the Building - The System Technology Environment in the Building - Production Building
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hirš, Jiří
dc.date.accepted 2015-09-10
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the design of integrated systems in buildings. Aim of this thesis is to design integrated systems for industrial building, that would help to improve the economic performance of the building and the indoor environment. Integrated systems in the building include a draft of the heating system, a system for heating drinking water, air conditioning. In this thesis, the calculation of heat loss of the building along with insulation and its economic benefits. Part of the work is also an assessment of the possibilities for the use of alternative energy sources such as solar and photovoltaic panels.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Integrované systémy v budovách cs
dc.thesis.degree-discipline Integrated Systems in Buildings en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40306
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-05-22


Files in this item

Files Size Format View Description
gavač_2015_dp.zip 52.15Mb Unknown View/Open None
gavač_2015_op.pdf 264.8Kb PDF View/Open None
gavač_2015_vp.doc 293.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account