Multimediální propagace společnost

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Multimediální propagace společnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ševčík, Jiří
dc.contributor.author Janek, Miroslav
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:29:59Z
dc.date.available 2016-11-20T23:29:59Z
dc.date.issued 2015-07-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36816
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o využití multimédií, jako nástroje propagace společnosti. V teoretické části jsou popsány základní postupy vytvoření multimediálního díla, komuni-kace s veřejností, vysvětleny jsou základní pojmy z oblasti multimédií a popis jednotlivých technik. V poslední části je zmíněn marketing a prvky komunikačního mixu, které jsou důležité při plánování reklamní kampaně. Praktická část je věnována vytvoření konkrétních multimediálních materiálů a postupů, které budou sloužit k propagaci autoservisu Autotutto v Luhačovicích. Vytvořené materiály jsou přiloženy na CD k této bakalářské práci.
dc.format 91 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Reklama cs
dc.subject Multimédia cs
dc.subject Propagace cs
dc.subject Webová prezentace cs
dc.subject Rastrová grafika cs
dc.subject Vektorová Grafi-ka cs
dc.subject Propagační materiály cs
dc.subject Advertising en
dc.subject Multimedia en
dc.subject Publicity en
dc.subject Website en
dc.subject Raster Graphics en
dc.subject Vector Graphics en
dc.subject Promo-tional Materials en
dc.title Multimediální propagace společnost
dc.title.alternative The Multimedia Propagation of a Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroča, Jiří
dc.date.accepted 2015-09-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deal with the use of media in promotion of the company. The theoreti-cal part describes the basic procedures for creating multimedia works, communications with the public, also explained the basic concepts of multimedia and description of indi-vidual techniques. The last part is mentioned marketing and communications mix elements which are important in planning the campaign. The practical part is given to the creation of specific multimedia materials and processes that will serve to promote the service station Autotutto in Luhačovice. Created materials are included on the CD to this work.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies in Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 41206
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-08-28


Files in this item

Files Size Format View Description
janek_2015_dp.zip 442.7Mb Unknown View/Open None
janek_2015_op.pdf 558.6Kb PDF View/Open None
janek_2015_vp.pdf 593.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account