Kompletní řešení vzduchotechniky pro rodinny dum budovy Building v Indonésii

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kompletní řešení vzduchotechniky pro rodinny dum budovy Building v Indonésii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zálešák, Martin
dc.contributor.author Pangaribuan, Artambo Benjamin
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:00Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:00Z
dc.date.issued 2015-07-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36818
dc.description.abstract Tato diplomová práce obsahuje návrh řešení rodinného domu. Budova se nachází v Indonésii, jihovýchodní asijské zemi. Hlavní cíl práce je navrhnout systém chlazení pomocí reverzibilního tepelného čerpadla uvnitř domu tak, aby bylo dosaženo podmínek pohody prostředí pro obyvatele domu. Chladicí systém je součást vzduchotechnického systému a bude navržen jako pasivní chlazení. Budova je navržena tak, aby splňovala podmínky standardů kladené na tzv. zelené budovy. Součástí řešení je i návrh elektroinstalace a osvětlovací soustavy. Součástí řešení je i návrh zabezpečovacího zařízení a systém řízení a monitorování tepelných stavů. Jako obnovitelný zdroj je navrženo využití fotovoltaiky s návazností na venkovní elektrické sítě. V projektu je pozornost věnována i ohřevu teplé vody pomocí solárních panelů as využitím odpadního tepla z tepelného čerpadla. Všechny systémy jsou začleněny do jednoho komunikačního distribuovaného protokolu BACnet sítě formou SCADA pro účelné správy budovy. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou část, ve které jsou uvedeny podklady nutné pro vypracování praktické části a praktickou část podle obsahu.
dc.format 134
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject automatizace budov systém cs
dc.subject facility management cs
dc.subject inteligentní domácnost cs
dc.subject inteligentní budovy cs
dc.subject zelená budova cs
dc.subject informační modelování budov cs
dc.subject tepelné čerpadlo cs
dc.subject bezpečnostní systém cs
dc.subject fotovoltaický panel cs
dc.subject building automation system en
dc.subject facility management en
dc.subject smart home en
dc.subject intelligent building en
dc.subject green building en
dc.subject building information modelling en
dc.subject heat pump en
dc.subject security system en
dc.subject photovoltaic panel en
dc.subject HVAC en
dc.subject BACnet en
dc.subject SCADA en
dc.title Kompletní řešení vzduchotechniky pro rodinny dum budovy Building v Indonésii
dc.title.alternative Complete Solution of HVAC for Family House Building in Indonesia
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hirš, Jiří
dc.date.accepted 2015-09-10
dc.description.abstract-translated This master thesis contains the solution design of single family house building located in Indonesia, South East Asian country. The mainly purpose of the thesis is to design cooling system using reversible heat pump inside the house to reach comfortable temperature for the occupants. Along with the cooling system include the ventilation design as the passive cooling, also observation of the feasibility material building properties to support optimiza-tion of the house design approaching green building standard. Electrical installation such as lighting design combine with other electrical fixtures in security and communication sys-tems by using the collaboration of utility grid and photovoltaic panel as the renewable power source. Plumbing system are include reviewed withal domestic hot water supply associated by means of heat waste from the heat pump and solar water heating system. All systems are obligatory to be integrated in one communication distributed control BACnet protocol network platform by way of SCADA solution in order to manage the energy effi-ciency as well as its economic evaluation of the house. Thesis' contents are divided into theoretical groundwork and the practical part
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Integrované systémy v budovách cs
dc.thesis.degree-discipline Integrated Systems in Buildings en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 41210
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-08-26
local.subject vzduchotechnika cs
local.subject chlazení cs
local.subject Indonésie cs
local.subject air conditioning en
local.subject cooling en
local.subject single family houses en
local.subject Indonesia en


Files in this item

Files Size Format View Description
pangaribuan_2015_dp.zip 34.38Mb Unknown View/Open None
pangaribuan_2015_op.pdf 1.834Mb PDF View/Open None
pangaribuan_2015_vp.doc 96Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account