Studium teplotní odolnosti termoplastů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studium teplotní odolnosti termoplastů

Show full item record

No preview available
Title: Studium teplotní odolnosti termoplastů
Author: Mizera, Aleš
URI: http://hdl.handle.net/10563/36822
Date: 2011-07-14
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 123 s.
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Termoplasty nacházejí v technické praxi stále větší uplatnění. Jejich nespornou výhodou je nízká hmotnost, dobré mechanické vlastnosti, výborná chemická odolnost a nízké zpracovatelské teploty. K jejich velkým nevýhodám patří relativně nízká teplotní odolnost. Každé zlepšení této vlastnosti může výrazně rozšířit aplikační oblast termoplastů. Mezi metody umožňující zvýšení teplotní odolnosti patří různé způsoby modifikací, zejména pak síťování termoplastů. Disertační práce se zabývá vlivem radiačního síťování termoplastů na jejich teplotní odolnost. V práci je studován vliv dávky záření na teplotní odolnost radiačně síťovaných polymerů. Kromě toho je studován i vliv dávky záření na další vlastnosti, zejména pak vliv opakujícího se teplotního zatížení výrobků z radiačně síťovaných polymerů. Práce hledá závislosti mezi dávkou záření a vlastnostmi radiačně síťovaných polymerů, zejména z řad polyolefinů s cílem detailnějšího poznání mechanického chování a teplotní odolnosti vybraných typů termoplastů a rozšíření jejich aplikace v praxi. Zkušební tělesa nemodifikovaného a modifikovaného PE-LD i PE-HD (elektronovým) zářením v dávkách od 0 do 198 kGy stupňovanými po 33 kGy byla ohřívána po dobu jedné hodiny pod a nad teplotou tání původního matriálu. Mechanické, termomechanické, termické a strukturální zkoušky byly prováděny při pokojové teplotě (23 °C) po prvním a pátém cyklu ohřevu. Měřením byl potvrzen významný vliv radiačního síťování na zlepšení jak mechanických vlastností PE-LD a PE-HD, zejména při vysokých teplotách, tak zvýšení teplotní odolnosti PE-LD a PE-HD, která z velké míry závisí na síťové hustotě, která s rostoucí dávkou záření roste. Radiační síťování je významnou metodou modifikace termoplastů, kterou můžeme docílit požadovaných vlastností během poměrně krátké doby. Hlavní výhodou je, že proces probíhá až na finálním produktu. To vyžaduje další, zejména logistické náklady, které navyšují cenu finálního výrobku. Určení optimální dávky záření a následné změny v chování modifikovaných termoplastů jsou stěžejní součástí modifikace termoplastů radiačním síťováním.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
mizera_2015_dp.pdf 5.832Mb PDF View/Open None
mizera_2015_op.zip 338.0Kb Unknown View/Open None
mizera_2015_vp.pdf 187.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account