Vliv kosmetických přípravků na ochrannou bariérovou funkci pokožky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv kosmetických přípravků na ochrannou bariérovou funkci pokožky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Polášková, Jana
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:24Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:24Z
dc.date.issued 2011-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36829
dc.description.abstract Teze k disertační práci se zabývají současným stavem řešené problematik. Pozornost je věnována především předúpravě pokožky, testování kosmetických přípravků a vyhodnocení získaných dat. Druhá část práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá vývojem metodiky testování kosmetických přípravků a vyhodnocování získaných dat. Druhá část práce je tematicky rozdělena do čtyř subkapitol s cílem přehledně představit výsledky studií účinnosti a vlastností komerčních i vývojových kosmetických formulací, které byly získány bioinženýrskými metodami in vivo. První subkapitola se zabývá testováním komerčních kosmetických přípravků doporučovaných pro ošetření kůže diabetické nohy. Následuje testování kosmetických přípravků určených pro péči o atopickou kůži. V rámci této studie bylo provedeno i dotazníkové šetření zjišťující povědomí osob o tomto onemocnění. Třetí kapitola práce se zabývá testováním vývojových formulace (gelů a emulzí) s obsahem aktivních hydratačních látek. Jednotlivé formulace se studovanými aktivními látkami byly posuzovány i z reologického hlediska. Poslední oddíl se zaměřuje na testování emulzních formulací s rozdílným obsahem panthenolu. Kromě korneometického měření, zjišťování transepidermální ztráty vody a pH pokožky se tato studie věnuje i senzorickému a reologickému hodnocení těchto formulací. Výsledky práce ukázaly, že účinnost kosmetických přípravků je závislá nejen na koncentraci a typu aktivních hydratačních látek, ale také na formě vehikula, ve kterém jsou tyto látky aplikovány na kůži. Bylo rovněž zjištěno, že ve formulacích určených pro topickou aplikaci existuje určitá optimální koncentrace aktivní látky, po jejímž překročení již k nárůstu účinnosti přípravku nedochází. Výsledky práce jsou významné i ve vztahu k výběru správného kosmetického přípravku pro ošetření kůže diabetické nohy a kůže atopiků.
dc.format 176
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Aktivní látka cs
dc.subject vehikulum cs
dc.subject hydratace cs
dc.subject TEWL cs
dc.subject okluze cs
dc.subject pH cs
dc.subject reologie cs
dc.subject senzorické hodnocení cs
dc.subject Active substance en
dc.subject vehicle en
dc.subject hydration en
dc.subject TEWL en
dc.subject occlusion en
dc.subject pH en
dc.subject rheology en
dc.subject sensory evaluation en
dc.title Vliv kosmetických přípravků na ochrannou bariérovou funkci pokožky
dc.title.alternative Influence of Cosmetic Products on the Protective Barrier Function of the Skin
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2015-12-15
dc.description.abstract-translated Thesis is deals to the current state of the topic. Attention is paid to the pre-treatment of the skin, cosmetic testing and evaluation of the obtained data. The second part of thesis is divided to two parts. The first part deals with the development of methodology for the cosmetic testing and evaluation of the obtained data. The second part of work is thematically divided into four subchapters in order to clearly present the results of the trials looking into the performance and quality of commercially-available and in-house developed cosmetic formulations that have been obtained by bioengineering methods. The first part deals with testing of commercial cosmetic products recommended for the treatment of diabetic foot skin. The second part is focused on the testing of cosmetics intended for the care of atopic skin. Within this study a questionary survey ascertaining people's awareness of this disease was also conducted. The third part of the experimental section deals with testing of the in-house developed formulations (gels and emulsions) containing moisturizers. Formulations with studied active ingredients were evaluated also from the rheological viewpoint. The last part focuses on testing of different emulsion formulations containing panthenol. Besides corneometry, pH and transepidermal water loss measurements, the sensory and rheological evaluation of the formulations were also conducted. The results showed that the efficacy of cosmetic products depends not only on the concentration and type of active ingredients but also on a vehicle in which the substances are applied to the skin. It was also found that in the formulations intended for topical application there is a certain, optimum concentration of the active substance, beyond which no longer increase of efficacy occurs. Results of the work are also important with respect to choosing the appropriate cosmetic products for the treatment of diabetic foot skin and atopic skin.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Materials Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 41483
dc.date.submitted 2015-10-23


Files in this item

Files Size Format View Description
polášková_2015_dp.pdf 2.896Mb PDF View/Open None
polášková_2015_op.zip 192.9Kb Unknown View/Open None
polášková_2015_vp.doc 32Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account