Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kartousek, Viktor
dc.contributor.author Čechová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:56:23Z
dc.date.available 2010-07-15T03:56:23Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3683
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku. V teoretické části je popsána historie a vývoj pojišťovnictví, základní klasifikace pojištění a dále je zde rozebráno pojištění rodinných domů, domácnos-tí a odpovědnosti. Praktická část je zaměřena na porovnávání nabídek jednotlivých pojišťoven, dle konkrétní poptávky. V závěru je předložen návrh na zlepšení kvality a objemu prodaných pojistných produktů. cs
dc.format 67 s., 4 s. cs
dc.format.extent 708416 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Neživotní pojištění cs
dc.subject Pojišťovnictví cs
dc.subject Pojištění rodinných domů cs
dc.subject Pojištění majetku cs
dc.subject Pojištění odpovědnosti cs
dc.subject Pojistná částka cs
dc.subject Limity pojistného plnění cs
dc.subject Non-life insurance en
dc.subject Insurance industry en
dc.subject Insurance of family houses en
dc.subject Property insurance en
dc.subject Liability insurance en
dc.subject Premium en
dc.subject Limits of insurance benefits en
dc.title Analýza vybraných pojistných produktů se zaměřením na pojištění majetku cs
dc.title.alternative Analysis of selected insurance products with a focus on property insurance en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-16
dc.description.abstract-translated The aim of this dissertation is to analyze selected insurance products with a focus on property insurance. The theoretical part describes the history and development of the insurance industry and basic classification of insurance; The practical part focuses on a comparison of the offers of particular insurance companies on the basis of a specific demand. The conclusion of the dissertation contains a proposal for improving the quality and volume of the insurance product sales. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4666
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
čechová_2007_bp.pdf 691.8Kb PDF View/Open
čechová_2007_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
čechová_2007_op.doc 115Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account