Hrozby a rizika na úrovni obce a jejich eliminace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hrozby a rizika na úrovni obce a jejich eliminace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošek, Václav
dc.contributor.author Tománková, Lucie
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:29Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:29Z
dc.date.issued 2015-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36863
dc.description.abstract Obsahem teoretické části je problematika bezpečnosti ČR, integrovaného záchranného systému a systém krizového řízení. Praktická část je věnována podrobnému popisu obce, její poloze, historii a mimořádným událostem, ke kterým již v minulosti došlo. Samotná analýza rizik je provedena pomocí metody expertních odhadů a doplněna o jednoduchou polo-kvantitativní metodu. Výsledkem je ucelený pohled na možné mimořádné události v obci Zlechov a navržení případných opatření k jejich eliminaci. V závěru práce je s využitím modelové situace zpracován plán odezvy orgánů obce Zlechov na vznik mimořádné události, a také návrh opatření a doporučení na nový krizový plán.
dc.format 90
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hrozba cs
dc.subject riziko cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject Threat en
dc.subject risk en
dc.subject extreme event en
dc.title Hrozby a rizika na úrovni obce a jejich eliminace
dc.title.alternative Threats and Risks at the Level of Municipalities and their Elimination
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maňásek, Jaromír
dc.date.accepted 2015-10-12
dc.description.abstract-translated Theoretical part contains the topic of security in Czech Republic, the Integrated Rescue system and the system of crisis management. The practical part is devoted to a detailed description of the village, its location, history and incidents that have occurred in the past. The risk analysis itself is performed using the method of expert estimations and complemented by simple semi-quantitative method. The result is a comprehensive look at possible emergencies in the village of Zlechov and suggestion of eventual precautions for their elimination. At the conclusion of the work is plan of the response of the authorities of Zlechov to potential incident, and also the draft measures and recommendations on new crisis plan.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 41188
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-09-30


Files in this item

Files Size Format View Description
tománková_2015_dp.pdf 2.826Mb PDF View/Open None
tománková_2015_op.pdf 163.0Kb PDF View/Open None
tománková_2015_vp.pdf 164.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account