Analýza zabezpečení možných rizik v rámci bankopojištění Československé obchodní banky, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza zabezpečení možných rizik v rámci bankopojištění Československé obchodní banky, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Vyplašilová, Kristýna
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:30Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:30Z
dc.date.issued 2015-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36868
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce Analýza zabezpečení možných rizik v rámci bankopojištění Československé obchodní banky, a.s, je analyzovat a charakterizovat základní podnikatelská rizika a implementovat je do vytvořeného podnikatelského subjektu. V teoretické části se bakalářská práce zaměřuje na teoretickou problematiku spojenou s analýzou rizik, řízením rizik a základními pojmy pojišťovnictví. V praktické části bakalářská práce zahrnuje seznámení s Československou obchodní bankou, a.s. Vytvoření fiktivního podnikatelského subjektu, zjištění nutných předmětů pojištění pomocí analýz a následné navrhnutí pojistné portfolia, které firmě zabezpečí v případě vzniku zajistitelných rizik bezpečné podnikání.
dc.format 67
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject riziko cs
dc.subject bankopojištění cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject pojištění cs
dc.subject Risk en
dc.subject Bancassurance en
dc.subject Analysis of Risks en
dc.subject Insrunace en
dc.title Analýza zabezpečení možných rizik v rámci bankopojištění Československé obchodní banky, a.s.
dc.title.alternative The Analysis of Securing Potential Risks within ČSOB Bank Bancassurance
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kocman, Petr
dc.date.accepted 2015-10-12
dc.description.abstract-translated The object of bachelor's thesis "The Analysis of Securing Potential Risks within ČSOB Banka Bancassurance" is to analyze and define basic business risk and to implement them into formed business subject. This thesis is concentrated to theoretical issues linked to analyse of risk,risk management and basic concept of insurance in theoretic part. The bachelor's thesis includes in practical part familiarization with ČSOB, forming fictional business subject, finding out necessary objects of insurance by analysis and following suggesting portfolio of insurance, which would be able to guarantee a safe business in case of formation a securable risk.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 41196
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-09-30


Files in this item

Files Size Format View Description
vyplašilová_2015_dp.pdf 942.0Kb PDF View/Open None
vyplašilová_2015_op.pdf 166.9Kb PDF View/Open None
vyplašilová_2015_vp.pdf 179.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account