Modifikace povrchu orientovaných polymerních fólií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Modifikace povrchu orientovaných polymerních fólií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smolka, Petr
dc.contributor.author Šemora, Jaroslav
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:16Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:16Z
dc.date.issued 2016-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36875
dc.description.abstract Tato diplomová práce popisuje povrchové vlastnosti polymerních materiálů a některé metody využívané pro měření těchto vlastností. Dále jsou v práci popisovány technologie výroby polymerních folií a technologie úpravy jejich povrchu. Experimentální část je zaměřena na modifikaci povrchu dvou typů BOPET folií pomocí vodných disperzí a na charakteristiku povrchu čistých i nánosovaných folií. Důležitou částí experimentů je také předúprava po-vrchu nízkoteplotním plazmatem a s ní související měření povrchových energií pomocí statických úhlů smáčení metodou sedící kapky.
dc.format 96
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polymerní folie cs
dc.subject povrchové vlastnosti cs
dc.subject úprava povrchu cs
dc.subject BOPET cs
dc.subject charakteris-tika povrchu cs
dc.subject Polymer films en
dc.subject Surface properties en
dc.subject Surface treatment en
dc.subject BOPET en
dc.subject Surface charac-teristics en
dc.title Modifikace povrchu orientovaných polymerních fólií
dc.title.alternative Surface Modification of Oriented Polymeric Foils
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Minařík, Antonín
dc.date.accepted 2016-06-23
dc.description.abstract-translated This diploma thesis describes the surface properties of polymeric materials and some of the methods used to measurement these properties. The thesis also described technologies for making polymer films and their surface treatment technology. The experimental part focuses on surface modification of the two types of BOPET film using the aqueous dispersions and on further characteristics of virgin and treated foils. An important part of the experiments is also surface treatment by the low temperature plasma and the associated measurement of surface energy by the means of static contact angle sessile drop method.
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 41159
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2016-05-20


Files in this item

Files Size Format View Description
šemora_2016_dp.pdf 5.062Mb PDF View/Open None
šemora_2016_op.docx 76.37Kb Unknown View/Open None
šemora_2016_vp.docx 75.19Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account