Interaktivní fikce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Interaktivní fikce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petříček, Radek
dc.contributor.author Kerkez, Zoran
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:18Z
dc.date.issued 2015-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36903
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o vývoji interaktivní fikce od prvních jednoduchých tex-tových adventur až po současnost. V první části stručně nastiňuje základní pojmy z oblasti fikce, principy fungování ergodické literatury a kybertext. Ve druhé části jsou představeni nejvýznamnější zástupci počítačových her na pozadí jejich geneze vzniku a vývoje. Práce ukazuje literárně-herní žánr jako nový rozměr ve stále se rozvíjejícím prostředí digitálních multimédií.
dc.format 77 (72564 znaku)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject interaktivní fikce cs
dc.subject elektronická literatura cs
dc.subject narativ cs
dc.subject hádanka cs
dc.subject literární stroje cs
dc.subject interactive fiction en
dc.subject e-literature en
dc.subject narrative en
dc.subject riddle en
dc.subject literary machines en
dc.title Interaktivní fikce
dc.title.alternative Interactive Fiction
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Eliška, Jiří
dc.date.accepted 2016-06-09
dc.description.abstract-translated The thesis explores the evolution of interactive fiction from simple text adventures up to its modern age counterparts. The first part summarizes some of the main definitions from the world of fiction, principles of ergodic literature and cybertext, while the second part pre-sents some of the most important works of the genre and the genesis of its development. The thesis shows this literary gaming genre as a new perspective to the constantly develo-ping world of digital multimedia.
dc.description.department Kabinet teoretických studií
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 41285
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2016-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
kerkez_2016_dp.pdf 5.209Mb PDF View/Open None
kerkez_2016_op.pdf 149.3Kb PDF View/Open None
kerkez_2016_vp.pdf 155.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account