Description and Characterization of the Terracotta Army Footwear

DSpace Repository

Language: English čeština 

Description and Characterization of the Terracotta Army Footwear

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlačková, Jana
dc.contributor.author Straková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:59:21Z
dc.date.available 2010-07-15T03:59:21Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3696
dc.description.abstract Diplomová práce byla vypracována na téma: Popis a charakteristika obuvi Terakotové armády. Cílem diplomové práce bylo zpracovat dostupné data o Prvním císaři a jeho pohřbené armádě s podrobným popisem tehdejší vojenské obuvi. Byly zhotoveny dva páry replik reprezentující hlavní dva druhy obuvi používané čínskou terakotovou armádou. Byl vypracován test biomechanických vlastností obuvi a ty byly porovnány s replikami obuvi oregonských Indianů a Ötziho bot. Z výsledků můžeme konstatovat, že obuv terakotové armády vykazuje největší hodnoty tlaků a v grafickém vyobrazení plantarních tlaků vzhledem ke kontaktní ploše je patrná absence zátěže na vnitřních stranách chodidla. cs
dc.format 76 stran cs
dc.format.extent 1605915 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject terakota cs
dc.subject armáda cs
dc.subject císař cs
dc.subject Čína cs
dc.subject 221- 207 př.n.l cs
dc.subject vojsko cs
dc.subject bimechanika cs
dc.subject historie cs
dc.subject vlastnosti cs
dc.subject terracotta en
dc.subject army en
dc.subject emperor en
dc.subject China en
dc.subject 221- 207 B.C en
dc.subject military en
dc.subject biomechanics en
dc.subject history en
dc.subject qualities en
dc.title Description and Characterization of the Terracotta Army Footwear cs
dc.title.alternative Description and Characterization of the Terracotta Army Footwear en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hlaváček, Petr
dc.date.accepted 2007-06-15
dc.description.abstract-translated This diploma thesis was worked out under the topic: Description and Characterization of the Terracotta army Footwear. The aim of my diploma thesis is to process research findings about the First Emperor and his buried army formation with detailed information and description of the Terracotta army footwear. Two pairs of replicas were made which represent the two main types of Terracotta army footwear. The replics were tested for biomechanical qualities and the values were compared with replicas of Oregon Indian sandals and Oetzi shoes. From the results we can see that Terracotta army footwear reached maximum peek pressure values. In the graphic vizualisation of the plantar pressure distribution to a contact area; there is comletely missing load on inner sides of both feet in Terracotta army footwear. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství a hygiena obouvání cs
dc.thesis.degree-discipline Footwear Engineering and Hygiene en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5661
dc.date.assigned 2007-02-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
straková_2007_dp.pdf 1.531Mb PDF View/Open
straková_2007_vp.doc 24Kb Microsoft Word View/Open
straková_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account