[NEOBHÁJENO] Násilí v rodině a při výchově dětí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Násilí v rodině a při výchově dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Jágriková, Lenka
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:27Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:27Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36984
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou násilí v rodině a při výchově dítěte. Cílem je komplexně popsat tuto problematiku, definovat pojem domácí násilí, charakterizovat osobnost oběti domácího násilí, ale i samotného agresora. Pozornost je věnována různým druhům domácího násilí, syndromu CAN a důsledkům násilí v rodině. Práce je založena na studiu odborné literatury a zpracování kvalitativního výzkumného šetření. Účelem praktické části práce je poskytnout hlubší pohled na danou problematiku prostřednictvím případových studií dětských obětí domácího násilí z dysfunkčních rodin.
dc.format 57 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject oběť cs
dc.subject dítě cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject domestic violence en
dc.subject victim en
dc.subject children en
dc.subject offender en
dc.subject syndrome CAN en
dc.title [NEOBHÁJENO] Násilí v rodině a při výchově dětí
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Violence in the family and in the upbringing of children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2016-06-08
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis deals with the issues of violence in the family and of upbringing a child. The aim of this thesis is to complexly describe mentioned issues, to define the concept of domestic violence and to characterize a personality of a victim and an offender of domestic violence as well. Attention is focused on various kinds of domestic violence, syndrome CAN and also on consequences of violence in the family. The thesis is based on studying of specialised sources and on processing qualitative research. The purpose of the practical part of this thesis is to provide deeper view on given issues through case studies of children victims of domestic violence from a dysfunctional family.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41392
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2016-04-29
local.subject problémové rodiny cs
local.subject problem families en


Files in this item

Files Size Format View Description
jágriková_2016_dp.pdf 1.297Mb PDF View/Open None
jágriková_2016_op.doc 62.5Kb Unknown View/Open None
jágriková_2016_vp.docx 17.45Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account