[NEOBHÁJENO] Deskripce a analýza příčin předností a rizik pěstounské péče na přechodnou dobu jako jedné z variant náhradní rodinné péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Deskripce a analýza příčin předností a rizik pěstounské péče na přechodnou dobu jako jedné z variant náhradní rodinné péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Střelec, Stanislav
dc.contributor.author Kůs, Stanislav
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:31Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:31Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37027
dc.description.abstract Bakalářská práce "Deskripce a analýza předností a rizik pěstounské péče na přechodnou dobu jako jedné z variant náhradní rodinné péče" se zabývá problematikou náhradní rodin-né péče pro ohrožené děti zaměřené na formu pěstounské péče na přechodnou dobu. Těžiš-tě bakalářské práce spočívá v posouzení efektivity této formy náhradní rodinné péče. Cílem empirické části bakalářské práce je prezentace čtyř případových studií, analýza specifických aspektů životní situace respondentů a nástin řešení pěstounskou péčí na přechodnou dobu.
dc.format 56 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject potřeby dítěte cs
dc.subject pěstounská péče na přechodnou dobu cs
dc.subject pěstoun cs
dc.subject dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu cs
dc.subject family en
dc.subject child´s needs en
dc.subject temporary foster care en
dc.subject foster parent en
dc.subject child in temporary foster care en
dc.title [NEOBHÁJENO] Deskripce a analýza příčin předností a rizik pěstounské péče na přechodnou dobu jako jedné z variant náhradní rodinné péče
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Description and Analysis of the Advantages and Drawbacks of Temporary Foster Care as an Alternative to Substitute Family Care
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2016-06-13
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis "Description and Analysis of the Advantages and Drawbacks of Tem-porary Foster Care as an Alternative to Substitute Family Care" deals with foster care for children in danger focused on the form of foster care over a temporary period. The core of the thesis assesses the effectiveness of this form of foster care. In its empirical part, the thesis aims at the presentation of four case studies, the analysis of specific aspects of re-spondents´ life situations, and the outline solutions of a temporary foster care.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41444
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2016-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
kůs_2016_dp.pdf 1.645Mb PDF View/Open None
kůs_2016_op.docx 16.20Kb Unknown View/Open None
kůs_2016_vp.doc 66.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account