[NEOBHÁJENO] Etika a morálka při výchově dětí v rodině a ve společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Etika a morálka při výchově dětí v rodině a ve společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Růžičková, Veronika
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:35:33Z
dc.date.available 2016-11-20T23:35:33Z
dc.date.issued 2015-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/37052
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na etiku a morálku při výchově dětí v rodině a ve společnosti. Práce je rozdělená do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část popisuje výchovu v rodině, výchovné styly, etiku a morálku při výchově, možné příčiny selhání výchovy v rodině. Praktická část je zpracována prostřednictvím kvalitativního výzkumu, který byl proveden formou kazuistik. Ty měly za úkol zjistit, kvůli jakým příčinám selhává výchova v rodině.
dc.format 54 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject děti cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject etika cs
dc.subject morálka cs
dc.subject výchovné styly cs
dc.subject children en
dc.subject family en
dc.subject upbringing en
dc.subject ethics en
dc.subject morality en
dc.subject education styles en
dc.title [NEOBHÁJENO] Etika a morálka při výchově dětí v rodině a ve společnosti
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Ethics and morality in the upbringing of children in the family and society
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2016-06-14
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on ethics and morality in the upbringing of children in the family and in society. The task is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part describes upbringing in the family , educational styles, ethics and morals in upbringing and possible causes of the failure of upbringing in the family. The practical part is processed by means of qualitative research which was conducted through casuistry. Which was supposed to find the causes of the failure of upbringing in the family .
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 41473
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2016-04-29
local.subject rodinná výchova cs
local.subject family education en


Files in this item

Files Size Format View Description
růžičková_2016_dp.pdf 1.223Mb PDF View/Open None
růžičková_2016_op.docx 18.06Kb Unknown View/Open None
růžičková_2016_vp.docx 18.06Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account